Foinsí Nuachta

Tuairisc.ie

RTé Nuacht

Nuacht Gaeltachta (RnaG)

Meon Eile
(a thugann léargas ar leith ar an saol i gCúige Uladh agus níos faide i gcéin.)

Treibh
(Altanna i nGaeilge ag an Irish Times - foilsithe ar an Luain!)

NÓS
Is iris chultúir é NÓS a chlúdaíonn suimeanna coitianta an tsaoil chomhaimseartha

Seachtain
Foirlíonadh leis an Irish Independent, le fáil gach Ceadaoin de gnáth.


Eagraíochtaí Teanga & Gaeltachta

Foras na Gaeilge
Sa bhliain 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge - faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta - an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na héireann.

An Coimisinéir Teanga
Ceapaithe ag Uachtarán na héireann ar chomhairle an rialtais tar éis do Thithe an Oireachtais rún a rith ag moladh an cheapacháin.

Údarás na Gaeltachta
Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta.

Roinn na Gaeltachta
Is cuid den Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a deanann "maoirseacht ar chosaint agus ar chur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na héireann agus cuireann sí forás inbhuanaithe eacnamaíoch agus sósialta chun cinn ar fud na tuaithe in éirinn."


Cartlann
Sean Leathanach Baile
Conamara - Ionadaíocht tofa an bPobal don gCeantair
Toghchán 2011
Uachtarán na hÉireann
Miche&aacutel D Ó hUiginn
Micheál D Ó hUiginn
Toghchán 2016
Dáil Éireann Cheantair Ghaillimh Thiar - Muigheó Theas
Iomatheoir&/h>iacute; Éamon Ó Cuív (FF); Noel Grealish (NS); Seán Kyne (FG) Aire Stáit na Gaeltachta; Hildegard Naughton (FG); Catherine Connelly (NS) Cathaoirleach - Coiste Oireachtas Gaeilge Gaeiltachta & Oileáin;

Seanad Éireann
Trevor Ó Clochartaigh P&aacutedraig
Trevor Ó Clochartaigh (SF); Pádraic Ó Céide (NS)


Toghchán 2014
Ceantair Toghchánaíochta Chonamara
Niamh ByrneSeosamh Ó Cual&aacuteinTom&aacutes Ó CurraoinTom HealyEileen MannionNoel ThomasSe&aacuten Ó TuairiscS&eacuteamus WalshThomas Welby
Niamh Byrne (FG); Seosamh Ó Cualáin (NS); Tomás Ó Curraoin (SFP); Tom Healy (SF); Eileen Mannion (FG); Noel Thomas (FF); Seán Ó Tuairisg (FF); Séamus Walsh (FF); Thomas Welby (NS).

Ceantair Mheán-Tíre & Iar-Tuuadh Pharlaimint na hEorpa
Matt CarthyLuke Ming FlanaganMarian HarkinMairéad McGuinness
Matt Carthy (SF- Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach), Luke Ming Flanagan (NS - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach), Marian Harkin (NS - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip), Mairéad McGuinness (FG - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí).

Bí ag tuíteáil!Nascanna

Roinn an Taoisigh

Suíomhanna eile Rialtais

Roinn na Gaeltachta


Dáil Éireann

Seanad Éireann

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Comhairle Chontae Muigheó

Comhairle Chathrach na Gaillimhe

Parlaimint na hEorpa

Udarás na Gaeltachta


Cumann Forbartha Chois Fharraige

Comharchumann Mhic Dara


Comhar Creidmheasa Cholmcille

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge


Lean muid! @toghcon

Giorracháin (iGaeilge)