Togh Cheantair Comhairle Chontae

Toghcheantar Eorpach

Toghchentar Dála


Foinsí Nuachta

Tuairisc.ie

RTé Nuacht

Nuacht Gaeltachta (RnaG)

Meon Eile
(a thugann léargas ar leith ar an saol i gCúige Uladh agus níos faide i gcéin.)

Treibh
(Altanna i nGaeilge ag an Irish Times - foilsithe ar an Luain!)

NÓS
Is iris chultúir é NÓS a chlúdaíonn suimeanna coitianta an tsaoil chomhaimseartha

Seachtain
Foirlíonadh leis an Irish Independent, le fáil gach Ceadaoin de gnáth.


Eagraíochtaí Teanga & Gaeltachta

Foras na Gaeilge
Sa bhliain 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge - faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta - an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na héireann.

An Coimisinéir Teanga
Ceapaithe ag Uachtarán na héireann ar chomhairle an rialtais tar éis do Thithe an Oireachtais rún a rith ag moladh an cheapacháin.

Údarás na Gaeltachta
Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta.

Roinn na Gaeltachta
Is cuid den An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a deanann "maoirseacht ar chosaint agus ar chur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na héireann agus cuireann sí forás inbhuanaithe eacnamaíoch agus sósialta chun cinn ar fud na tuaithe in éirinn."
Na hAirí


Cartlann
Sean Leathanach Baile
Conamara agus Árainn - Ionadaíocht tofa an bPobal don gCeantair
Toghchán 2011 & 2018
Uachtarán na hÉireann
Miche&aacutel D Ó hUiginn
Micheál D Ó hUiginn
Toghchán 2020
Dáil Éireann Cheantair Ghaillimh Thiar - Muigheó Theas
Iomatheoir20iacute;
Seanad Éireann
P&aacutedraig
Seán Kyne (FG)
Toghchán 2024
Baill Co Co na Gaillimhe 2 Toghcheantair

Ceantair Mheán-Tíre & Iar-Thuadh Pharlaimint na hEorpa
Feisirí i bParlaimint na hEorpa


Luke Ming Flanagan, Brian Cowan, Maria Walsh, Nina Carberry, Ciarán Mullooly.

Lean muid! @toghcon

Giorracháin (iGaeilge)


Gaeilge sa Dáil


Nascanna

Roinn an Taoisigh

Suíomhanna eile Rialtais

Roinn na Gaeltachta


Dáil Éireann

Seanad Éireann

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Comhairle Chontae Muigheó

Comhairle Chathrach na Gaillimhe

Parlaimint na hEorpa

Udarás na Gaeltachta


Cumann Forbartha Chois Fharraige

Comharchumann Mhic Dara


Comhar Creidmheasa Cholmcille

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge