Cumas Teo. ­ Páirtíocht Chonamara & Árann

Ionad Fiontair, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

Guthán: 091-574353/574038 Faics: 091-574047 Ríomhphost: cumas@eircom.net                      

 

 

 

 

Folúntas

 

Is é Cumas teo. an comhlucht páirtíochta do cheantar Chonamara, Árainn & Dúiche Sheoigheach atá freagrach as cur i bhfeidhm an Chlár Fhorbartha Áitióil d'Áireamh Shóisialta 2000-2006 agus cláracha eile.

 

Táthar ag lorg iarratais ar phost mar:

 

Rúnaí Oifige

(Conradh bliana, ag brath ar maoinió leanónach)

 

Beidh an té a cheapfar freagrach as seirbhís céad teangbhála, rónaíochta agus cléireachais a sholáthar don eagraíocht. Beidh siad ag oibriú go dlúth leis an bhfoireann agus an pobal chun deá-chumarsáid a chinntiú maidir le riachtanaisí riarachán agus fáisneise na h-eagraíochta. Duine atá líofa agus cruinn i labhairt agus scríobh na Gaeilge atá ag teastáil a bhfuil cáilíocht iarbhunoideachais acu nó dhá bhliain taithí ar a laghad in obair rónaíochta. Ní mhór go mbeadh eolas mhaith ag iarrthóirí ar phacáistí ríomhaireachta ar nos Word, Excel, Powerpoint & Access, taithí ar bhunachair sonraí a láimhseáil, taithí ar ósáid ríomhphost agus idirlíon, scileanna maithe eagrúcháin agus árdchumais i próiseáil focail.

 

Tuarastal

 

Íocfar an té a cheapfar de réir scála tuarastail POBAL do Riarthóirí (Scála- ¤22,103 ­ 35,838). Beidh an tósphoinnte tuarastail ag brath ar cháilíochtaí agus taithí.

 

Is conradh bliana atá i gceist (ag brath ar leanónachas maoinithe).

 

Glacfar le h-iarratais maraon le C.V. suas go dtí an 20 Deireadh Fómhair, 2006 ag 5.00 i.n. Is cóir iarratais a sheoladh chuig:

 

An Bainisteoir,

Cumas teo.,

Ionad Fiontair,

Rosmuc,

Co. na Gaillimhe.

Fón: 091-574353

 

Tá breis sonraí maraon le coinníollacha fostaíochta le fáil faoin bpost seo ach iad a iarraidh.

Is fostóir comhionannais deiseanna é Cumas teo.

 

 

 


           Ag cur i bhfeidhm an Chláir Fhorbartha Áitióil d'Áireamh Shóisialta atá á riaradh ag Pobal Teo.