Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge' Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge'
Co. Mhuigh Eo Co. na Gaillimhe
Scoilbhliain 2004/05 Scoilbhliain 2004/05
Toghroinn Cheantair Líon na dTeaghlach a rinne iarratas ar S.L.G Líon a thuill an Deontas Iomlán Líon a thuill an Deontas Laghdaithe Líon Diúltaithe Toghroinn Cheantair Líon na dTeaghlach a rinne iarratas ar S.L.G Líon a thuill an Deontas Iomlán Líon a thuill an Deontas Laghdaithe Líon Diúltaithe
Abhainn Brain 4 2 1 1 Abhainn Ghabhla 25 23 2 0
Acaill 21 4 15 2 An Caisleán Gearr (Barda) 5 2 2 1
An Ceapach Dubh 6 0 3 3 An Carn Mór 5 0 4 1
An Geata Mór Theas 63 39 11 13 An Chorr 8 2 3 3
An Geata Mór Thuaidh 10 3 4 3 An Cnoc Buidhe 77 60 12 5
Baile Odhbha (Cuid) 4 2 2 0 An Crampán 215 208 4 3
Baile an Chalaidh 7 0 3 4 An Fháirche 8 1 5 2
Béal Deirg Mór 2 0 2 0 An Ros 1 1 0 0
Béal an Mhuirthid 14 5 5 4 An Spidéal 69 55 13 1
Cnoc an Daimh 34 23 5 6 An Turloch 40 34 6 0
Cnoc na Lobhar 23 2 11 10 Baile Chláir na Gaillimhe 4 0 2 2
Cnoc na Rátha 8 1 0 7 Bearna (Barda) 27 11 14 2
Corrán Acla 17 0 6 11 Bearna. Tuathcheantar. (Cuid) 46 14 28 4
Dumhach Éige 26 3 17 6 Camus 29 24 4 1
Gleann Chaisil 5 0 0 5 Cill Aithninn 71 65 5 1
Gleann na Muidhe 2 0 2 0 Cill Chuimín (Gaillimh) 113 102 9 2
Muing na Bó 15 3 10 2 Cill Chuimín (Uachtar Ard) 5 3 2 0
Na Muingí 6 0 4 2 Conga 29 11 17 1
Partraighe (Cuid) 1 1 0 0 Eannach Dhúin 4 0 1 3
Iomláin 268 88 101 79 Galtacht 1 1 0 0
Garmna 129 125 2 2
Inis Mór 108 93 13 2
Leitir Breacáin (Cuid) 1 0 0 1
Leitir Móir 87 85 1 1
Mionlach (Barda) 2 0 1 1
Muighros (Cuid) 1 0 0 1
Mágh Cuilinn 20 5 8 7
Na Forbacha 58 28 21 9
Na hUilleannaí 3 1 1 1
Sailchearnach 128 122 5 1
Scainimh 72 65 6 1
Sliabh an Iongna 14 8 6 0
Tulach Aodháin (Cuid) 5 2 2 1
Iomláin 1410 1151 199 60
Oifig Eolais, An Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
CTG