Ceartú an bhotúin
Cosaint an choinníl teanga ag An Cheathrú Rua agus Casla in athuair

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe tar éis a mbotún a cheartú
ญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ
Galway County Council have hastily corrected their mistake.
Tá fáilte á cur roimh chinneadh Chomhairle Chontae na Gaillimhe limistéir feidhmithe an riail teanga d'fhorbairtí úra tithíochta a shíneadh chomh fada leis an Cheathrú Rua agus Casla i gConamara.

Léiríodh imní an tseachtain seo caite nuair a thug Cathaoirleach Choiste Phobail na Ceathrú Rua, Trevor Ó Clochartaigh, lúb ar lár chun solais sa phlean forbartha a raibh leasú déanta air an tseachtain roimhe.

De réir an Uasail Uí Chlochartaigh, bhí deacracht leis an bplean leasaithe mar nach raibh sé i gceist ach an ceantar GTPS, sé sin limistéir 30KM timpeall na Gaillimhe a shín siar cois Fharraige chomh fada leis An Tulach, a bheith ceangailte leis an choinníoll teanga d'fhorbairtí úra.

D'fhág sé sin go raibh bailte móra na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, mar a bhfuil go leor institiúidí Gaeilge ar nós Áras Mhairtín Uí Chadhain agus ceannáras Foinse, agus Casla, suíomh cheannárais RTÉ Raidió na Gaeltachta, fágtha as an cheantar a bhí ceangailte leis an gcoinníoll teanga.

Dar leis an Uasal Ó Clochartaigh, bhí soiléiriú de dhíth ar chonas mar a fágadh na bailte sin as an áireamh nuair a vótáil na comhairleoirí contae d'aon ghuth ar son an phlean leasaithe.

"Ba mhaith liom fáilte chúramach a chur roimh an leasú is déanaí seo nó beidh orm scrúdú níos míne a dhéanamh ar an leasú," dúirt an tUasal Ó Clochartaigh le Lá inné. Dúirt sé go raibh sé soiléir go raibh an chomhairle contae tar éis a aithint go raibh botún déanta agus gur mhithid é a cheartú ach thóg an ceartú fein ceisteanna faoi chur chuige na Comhairle Contae is na Comhairleoirí ach go háirithe.

"Téann sé in aghaidh bhrí an fhocail, pleanáil, a bheith ag déanamh a leithéid seo," duirt sé.

"Seo pleanáil in am an ghátair, ag iarraidh botúin a cheartú.

"An rud atá de dhíth anois ná díospóireacht níos leithne a chinnteodh cur chuige níos straitéisí san fhad téarma."

Chuir Airdeall, an ghrúpa a bunaíodh faoi scáth Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge le súil a choimeád ar chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht agus ar chur i bhfeidhm coinníollacha teanga, fáilte roimh an cheartúcháin freisin. Ach má chuir siad fáilte roimh an cheartúchán, tá imní ar an eagras go fóill faoin treo a bhfuil cúrsaí imithe sa Ghaillimh.

"Is cúis imní agus díomá é i gcónaí do Airdeall go mbeidh Ceantar na nOileán, Iorras Aithneach agus Ros Muc/Camus fágtha gan cosaint ceart teanga, agus forbairtí tithíochta á gceadú ag an gComhairle Contae, faoin leasú a rinneadh ar Phlean Forbartha Chontae na Gaillimhe," duirt urlabhraí Airdeall le Lá.

Concubhar Ó Liatháin, Lá 10/8/2006