PREAS RÁITEAS | PRESS RELEASE 26.07.06

 

 

Airdeall

 

Eisithe ag: Airdeall, f/ch Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

 

Embargo: Le usáid láithreach

 

_________________________________________________________

Is cúis díomá don scáthghrúpa Airdeall nár ghlac Comhairleoirí Chontae Chonamara leis an moladh ciallmhar a deineadh an tseachtain seo caite ag an bhFóram Pleanála, sé sin go mb'fhearr fanacht ar an bplean ceantair do Ghaeltacht na Gaillimhe, sara ndéanfaí aon athrú ná leasú ar pholasaí reatha maidir le cosaint na Gaeilge sa phróiséas pleanála. Tá dréachtphlean beagnach réitithe ag an gComhairle Chontae, tar éis próiséas fada comhairliúcháin leis an bpobal, inar lorgaíodh aighneachtaí agus inar éistíodh le tuairimí an phobail ag sraith cruinnithe poiblí ar fud na Gaeltachta.

 

Ní thuigtear cén fáth an raibh an oiread deifir ar na Comhairleoirí Ghaeltachta tíocht roimh an Plean Ceantair Ghaeltachta, go speisialta nuair nár fógraíodh roimh réidh sa mbealach cuí go raibh leasaithe le déanamh ar na míreanna a bhaineann le cosaint na Gaeilge faoi Phlean Forbartha an Chontae. Níor pléadh i gceart iad roimhré agus níor tugadh deis don phobal aighneachtaí a sheoladh ag an gComhairle Chontae faoin athrú mór a bhí le moladh. Tar éis an Fhóram Pleanála an tseachtain seo caite, ní léir go bhfuil tacaíocht an phobail ag na comhairleoirí dona hathraithe atá déanta.

 

An méid sin ráite, tá áthas orainn a fheiceál nach bhfuil sé i gceist deireadh a chur le cosaint na Gaeilge sa gCeathrú Rua, mar a bhí beartaithe i dtosach, sa chéad rún a chuir Comhairleoirí Chonamara a nainmneacha leis ar an 2 Meitheamh.

 

Beidh Airdeall ag iarraidh cruinniú go luath leis na Comhairleoirí Ó Cuaig, Ó Tuairisg, Breathnach agus Ní Fhátharta, ar baill tofa iad ar Bhord Údarás na Gaeltachta, leis na impleachtaí tromchúiseacha a eiríoinn as cinneadh an lae inné a phlé leo. Ba mhaith linn go dtuigfidís go soiléir cén fáth gur cúis imní é do Airdeall, an t-athrú mór atá curtha acu ar pholasaí an Chomhairle Chontae maidir le cosaint na Gaeilge mar theanga pobail i gcuid an tábhachtach de Ghaeltacht Chonamara.

 

 

 

 

 

Críoch

 

Breis Eolais:

 

TUILLEADH EOLAIS:

Pádraig Ó Ceithearnaigh

T: 01 6794780

(087) 2347248

R: padraig@comhdhail.ie

http://www.gaelport.com/