Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge'
Co. na Mí
Scoilbhliain 2004/05
Toghroinn Cheantair Líon na dTeaghlach a rinne iarratas ar S.L.G Líon a thuill an Deontas Iomlán Líon a thuill an Deontas Laghdaithe Líon Diúltaithe
Domhnach Pádraig(Cuid) 14 2 8 4
Galltacht 1 1 0 0
Ráth Mór (Cuid) 6 5 1 0
Tailtín (Cuid) 4 0 4 0
Iomláin 25 8 13 4
Oifig Eolais, An Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
CTG