Bille lag, lochtach i gcónaí

 

A chara,

 

Ag breatbnú tríd an leagan is deireanaí de Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2002, tugaim faoi deara go mbeidh dualgas reachtúil ar an Post “aon chuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais” a chur ar fáil “go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla” ach nach mbeidh aon dualgas reachtúil orthu foirmeacha dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí, fiú amháin sa Ghaeltacht! (Alt 10)

 

Tugaim faoi deara chomh maith go mbeidh ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poibli, a tuarascéil bhliantûil a chur amach sa dá theanga ach nach mbeidh ar an Stát Gaeilge a úsáid i gcás cásanna coiriúla i gcúirteanna na Gaeltachta, fiú más í sin rogha teanga an chúisi sa gcás.

 

Cé gur maith an scéal é gur ghéill an tAire agus an Rialtas maidir le Alt 32(1) a bhaint amach, is Bille lag lochtach i gcónaí é. Theastódh roinnt leasuithe eile, leis an mBille a neartú.

 

Theastódh go speisialta go ndéanfaí leasuithe ar an mBille a dhaingneodh cearta lucht labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht, beag beann ar na ‘scémieanna’ atá i gceist ag an Aire.

 

Mar a sheasann an Bille ní bheidh sé in ann a chinntiú:

 

(i) go mbeidh ar áisinteachtaí         Stáit foirmeacha i nGaeilge ná foirmeacha dhátheangacha a chur ar fáil do chainteoiri Gaeilge sa Ghaeltacht ar a laghad;

agus

(ii) gur trí Ghaeîlge a reachtálfar cúirteanna sa Gaeltacht le ateangaireacht ar fáil go Béarla dóibh siúd a theastaionn sin uatha;

(iii) gur i nGaeilge a bhéas na ciorcaláin ag dul amach chuig scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna ón Roinn Oideachais.

 

Tá seans amháin eile ag Éamon Ó Cuív, na leasuithe cuí a dhéanamh ar Bhille na dTeangacha Oiflgiúla, le go mbeidh muid in ann a rá go bhfuil cearta faoi dheireadh againn, Gaeilge a úsáid agus muid ag déileáil leis an státchóras.

 

Is Mise,

Donncha Ó hEallaithe

Cearta Teanga un Gaeltachta, Conamara

Litir i bhFoinnse 22 Meitheamh 2003