NO MISTAKES!

Galway County Councils has now confirmed that the areas of Casla and an Cheathrua Rua will have the same Irish language conditions applied to planning matters as are in force ail the way along south Connemara - west from Barna. This means that a percentage of the houses in scheme will be set aside for Irish speakers only, the same system as was there since 2003.

There had been suggestions that the Councillors got it wrong in this case and that they had left Carraroe out of the system of percentages for Irish speakers.

Councillor Seosamh Ó Cuaig said he was surprised to hear and read these comments. "It is just as I said on Raidio na Gaeltachta the morning after the long County Council meeting. The system of Irish language planning rules does not change in the area west as far as an Cheathrú Rua , and including an Cheathrú Rua. Indeed, I clarified that myself with Planning Director Paul Ridge before the lengthy meeting of the Council started. There should neyer have been any doubt about it."

An Curadh Chonnachtach 11/8/2006


Baile
Comhairleoirí ar an líne ceart

Tá sé deimhnithe ag bainisteoir pleanála Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Pól Mac an Lomaire, go bhfuil ceantar Chasia agus Dhoire an Fhéich fanta le ceantracha Chois Fharraige agus an Spidéil ó thaobh ceangail Ghaeilge sa gcóras pleanála.

Fágann sin go gcuirfear céatadáin tithe ar fáil as scéimeanna sna ceantair sin do Ghaeilgeoirí líofa i gcomhréir leis an méid Gaeilgeoirí atá sa gceantar.

Sna ceantair siar as sin - tá siad seo uilig sa gceantar CLÁR - beidh cead ag daoine a bhfuil ceangal teaghlaigh, nó ceangal oibre acu leis an áit, teach a cheannacht i scéimeanna, bíodh Gaeilge acu, nó ná bíodh. Dúirt na Combairleoiri Contae, Connie Ní Fhátharta agus Seosamh Ó Cuaig go raibh roinnt iontais orthu féin go raibh amhras caite ar na socruithe a bhí déanta ag na Comhairleoirí.

"Bh´ mé ansin agus cuireadh na ceisteanna ar an mbainisteoir pleanála agus cinntíodh dúinn go mbeadh an Cheathrú Rua agus Doire an Fhéich coinnithe istigh le ceantar Chois Fharraige agus an Spidéil," a deir an Comhaileoir Ní Fhátharta.

Is cosúil gur tharla roinnt míthuisceana go poibli ina dhiaidh sin de bharr léarscáileanna a bhi ag an gComhairle Contae. Bhi teorainn leagtha sios uair amháin do "Ghaillimh agus comharsanacht tuaithe na Gaillimhe" thart ar Ros a' Mhil.

Ach, rinneadh plé sa gComhairle Contae ó am go chéile ar na háiteacha ar cheart teorainn a chur le "comharsanacht na Gaillimhe". Dá bharr sin, tarraingiodh léarseáil eile agus an líne teorann ag dul siar thimpeail na Ceathrún Rua.

Sin é an mapa agus an múnla a bhí i gceust nuair a bhí an phlé ar siúl idir Chomhairleoirí Chonamara agus an Stiúrtióir Pleanála faoi choinníollacha pleanála Gaeiige.

Mairtin Ó Cathain Foinse 13/8/2006