Eolas faoin suíomh seo

  Cúige Chonnacht

  Cúige Laighean

  Cúige Mumhan

  Cúige Uladh

  An Ghaeltacht Thar Lear

  An Ghaeltacht Osnádúrtha

  An Breach Ghaeltacht

  An Ghalltacht

  Is é atá sa Ghaeltacht, codanna fairsinge de chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí - agus iad ar fad geall leis ar imeallbhord an Iarthair - agus codanna freisin de Chontaetha Chorcaí, na Mhí agus Phort Láirge. Cé go bhfuil Béarla ag fornhór de mhuintir na Gaeltachta, is iad na codanna seo amháin den tír ina bhfuil Gaeilge á labhairt fós mar theanga an phobail.

  Ó bunaíodh an Stát ghlac Rialtas i ndiaidh a chéile leis go raibh fiorthábhtacht ag baint le caomhnú na Gaeltachta mar pobal a labhrann an Ghaeilge. Ní hamháin go soláthraíonn sí deis chun leanúnachas an traidisúin a choinneáil beo, ach freisin soláthraíonn an Ghaeltacht an timpeallacht is fearr ar fad do dhaoine ar mian leo an Ghaeilge a bheith ar a dtoil acu. Is cloch choirnéil thábhachtach é go mbeadh limistéar ann ina maireann an Ghaeilge beo mar theanga phobail i dtaca le pobail dátheangach a chruthú in Éirinn, agus soláthraíonn sé timpeallacht inar féidir leis an teanga fás go nádúrtha i suíomh comhaimseartha.
  Tá roinnt déanta acu ach tá neart fós le déanamh.

  Ar an ngréasán afach tá muid ag díriú ar na suíomhanna in bhfaigheann an Ghaeilge a cearta. Más í an Ghaeilge an príomh teanga nó má faigheann sí cotram na féine tá muid sásta nasc a chuir isteach anseo. De gnáth cuirtear an nasc istigh sa cúige lena bhaineann sé. Mar shampla tá "Lá" i gCúige Uladh againn agus "Foinse" i gCúige Chonnacht. Ach tá na nascanna seo le cheile ar an leathannach Nasc againn.

  Tá leathannaigh eile nach gcomhlíonann na coinníollacha san liostaithe sa mBreach Ghaeltacht. Níl ach beagán Gaeilge anseo. Agus tá áit do na foghlamoirí anseo.

  Teangacha eile
 • Béarla - English
 • Sínis - Chinese
 • Gearmáinis - Deutsch
 • Fraincís - Français
 • Iodáilis - Italiano
 • Seapáinis - Japanese
 • Córéis - Korean
 • Portingéilis - Portuguese
 • Spáinis - Español
 • Agus ansin tá an Ghalltacht ann; áit ina mbíonn gá le Béarla Muna bhfuil do leathannach ar aon leathannach abair linn agus déanfaimíd iarracht nasc a chuir isteach. Má tá fonn ortsa leathannach a dhéaradh do do cheantair féin is féidir é a chuir suas anseo duit. Déan teangabháil linn.


  Tá an anghaeltacht.net roinnte i gCúigí , Uladh, Connachta, Laighean, Mumha , Thar Lear agus Ósnadúrtha. Faightear nascanna chuig suíomhanna réasúnta iomlán ó thaobh na Gaeilge de.

  Tá leathanach ansin ar a dtugtaí an tainm Breach Gaeltacht air. Tá nascanna anseo nó lúbanna chuig suíomhanna ina bhfuil roinnt Gaeilge ann.
  Tugtaí an Ghalltacht ar an leathannach. Tá dhá chineál nasc anseo. Nascanna chuig suíomhanna a bheitheá ag súil le Geilge ionta ("Mór mo náir...") agus suíomhanna spéisiúla thar lear.

  Tá na leathanaigh Gaeltachta rointe mar seo.

  1. Na Ceantair:
   'Siad seo nascanna chuig suíomhanna Gaeltachta. Tá an formhór díobhsan san Gaeltacht "oifigiúil" ach tá ceantreacha eile ann ina bhfuil pobal Gaeilge ionta in Éireann agus thar lár.

  2. Na Meán.
  Suíomhanna teilifíse, raidió, nuachtáin 7rl.

  3. Gluaiseachtaí Phobail & Gaeilge.

  4. Rialtas agus eagraíochtaí reachtúla.
  Ranna Rialtais, Rialtas Áitúil agus bóird nó coistí stáit.

  5. Oideachas
  Naí-, un-, mean- , agus oll-scoileanna

Labhair Gaeilge
Léigh Leabhair Gaeilge.