An dea-chleachtas a roinnt - Sharing best practice
Brátacha na Náisiúin:Flags of the Nations COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA AR CHEARTA TEANGA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RIGHTS


Baile
Home
Ionaid agus Clárú
Venues & Registration
Nascanna
Links


An tOllamh Rob Dunbar


Rafael Ribó


Peadar Ó Flatharta


Malin Brännkärr


Dr John Walsh


François Boileau


Sandra Inutiq


An tOllamh Colin Williams

Clár/Programme
Teangacha na comhdhála: Teangacha Oifigiúla na hÉireann, Gaeilge agus Béarla Conference languages: Official Languages of Ireland, Irish and English.


Déardaoin 23/Thursday 23rd

Tráthnóna: Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn (ar dheis), ag seoladh na comhdhála nuair a chasfaidh sé le coimisinéirí teanga an domhain in Áras an Uachtaráin (ar cuireadh amháin).
Afternoon: President of Ireland, Michael D. Higgins (right), to open the conference when he meets with language commissioners from all over the world at his residence, Áras an Uachtaráin (by invitation only).

Tráthnóna: Cuairt phríobháideach ag coimisinéirí teanga an domhain ar Choláiste na Tríonóide le Leabhar Cheanannais a fheiceáil (ar cuireadh amháin).
Afternoon: Private visit of language commissioners to Trinity College to view the Book of Kells (by invitation only).

9.30pm: Seisiún neamhfhoirmiúil ceoil, amhrán agus rince arna eagrú ag Gaelchultúr i dtábhairne an óstáin. 9.30pm: Informal session of traditional Irish music, song and dance presented by Gaelchultúr in the hotel bar.


Aoine 24/Friday 24th
Conference in Session>

9.15am: Clárú don chomhdháil / Conference registration

9.45am: Focail Fáiltithe / Official Welcome

10.00am: An Chéad Seisiún / First Session
Cathaoirleach / Chair: Prof. Rob Dunbar, Albain / Scotland
Graham Fraser Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, Ceanada/Commissioner of Official Languages, Canada
Rafael Ribó Ombudsman na Catalóinise/Catalan Ombudsman
Mxolisi Zwane Príomhfheidhmeannach, Bord Teanga na hAfraice Theas/CEO, Pan South African Language Board

11.15am: Briseadh Tae / Caife Tea / Coffee break

11.30am: An Dara Seisiún / Second Session
Cathaoirleach / Chair: Dr Peadar Ó Flatharta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Dublin City University

Meri Huws Coimisinéir Teanga na Breataine Bige / Welsh Language Commissioner
Malin Brännkärr Comhairleoir speisialta ar chearta teanga, Roinn Dlí agus Cirt na Fionlainne / Special advisor on language rights, Ministry of Justice, Finland.
Michel Carrier Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick / Commissioner of Official Languages for New Brunswick

1.00pm LÓN / LUNCH

2.00pm An Tríú Seisiún / Third Session
Cathaoirleach / Chair: Dr John Walsh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Seán Ó Cuirreáin An Coimisinéir Teanga, Éire / Ireland
François Boileau Coimisinéir do Sheirbhísí Fraincise, Ontario / French Language Services Commissioner of Ontario

3.00pm An Ceathrú Seisiún / Fourth Session
Cathaoirleach / Chair: Janet Muller, Pobal, Béal Feirste / Belfast.

Sandra Inutiq An Coimisinéir Teanga, Nunavut / Languages Commissioner of Nunavut
Slavisa Mladenovic Coimisinéir Teanga na Cosaive / Language Commissioner, Kosovo

4.00pm Briseadh Tae / Caife Tea / Coffee break

4.15pm Rapporteur
An tOllamh Colin Williams, Ollscoil Caerdydd, le tuairisc a thabhairt ar 4 sheisiún na comhdhála agus é ag tarraingt le chéile na dtéamaí agus na n-ábhar ar léiríodh spéis chomhchoiteann iontu.
Seolfar freisin "From Act to Action" - staidéar ar reachtaíocht teanga in Éirinn, sa Bhreatain Bheag agus san Fhionlainn.
Prof. Colin Williams, Cardiff University, will present a report on the 4 sessions of the conference drawing together themes and issues of common interest.
Launch also of publication "From Act to Action" - study of language legislation in Ireland, Wales and Finland.

4.45pm Comhchomhairle / Round Table: 'Ceisteanna agus Freagraí' - an lucht éisteachta i mbun comhrá leis na cainteoirí ar fad / Audience 'Questions and Answers' session with all of the speakers.
Cathaoirleach / Chair: An tAire Pär Stenbäck, Iar-Aire Gnóthaí Eachtracha agus Iar-Aire Oideachais na Fionlainne
Minister Pär Stenbäck, former Foreign Minister and Education Minister of Finland
Graham Fraser, Meri Huws, Slavisa Mladenovic, Sandra Inutiq, Seán Ó Cuirreáin, François Boileau, Rafael Ribó, Mxolisi Zwane, Malin Brännkärr, Michel Carrier.

5.30pm Críoch le gné phoiblí na comhdhála / Public element of conference ends


Ocáid priobháideach/ Private event

Tráthnóna Cruinniú príobháideach de na coimisinéirí teanga, etc. ar fad, faoi chathaoirleacht an Aire Pär Stenbäck ón bhFionlainn, le bunú Cumann Idirnáisiúnta Coimisinéirí Teanga a phlé.
Evening Private meeting of all language commissioners, etc., chaired by Minister Pär Stenbäck of Finland, to discuss formation of an International Association of Language Commissioners.


Tá an Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga arna heagrú ag Oifig an Choimisinéara Teanga; Fiontar DCU; agus Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio, Ollscoil Caerdydd, An Bhreatain Bheag.
The International Conference on Language Rights is organised by: The Office of An Coimisinéir Teanga; Fiontar DCU; and Language, Policy and Planning Research Unit, Cardiff University, Wales.

Clár (PDF)


Graham Fraser


Mxolisi Zwane


Meri Hews


Michel Carrier


Seán Ó Cuireáin


Janet Muller


Slavisa Mladenovic


An tAire Pär Stembäck