An dea-chleachtas a roinnt - Sharing best practice
Brátacha na Náisiúin:Flags of the Nations COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA AR CHEARTA TEANGA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RIGHTS


Baile
Home
Clár
Programme
Nascanna
Links


Clár (PDF)
Ionaid / Venues
Fáilte mhór roimh an bpobal i gcoitinne chuig imeachta´ na hAoine / Members of public very welcome to Friday events

ástán Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2

Hilton Hotel, Charlemont Place, Dublin 2

TUILLEADH EOLAIS

Fáilte mhór roimh an bpobal i gcoitinne chuig imeachta´ na hAoine.

Is gá clárú roimh ré tré: ríomhphost a sheoladh chuig: Oifig an Choimisinéara Teanga
glaoch ar: +353 (0)91-504006 nó 1890-504006 (glao áitiúil)
scr´obh chuig: Oifig an Choimisin&ecute;ara Teanga, An Spid&ecute;al, Co. na Gaillimhe, Eire.

 • Táille chlár&ucute;cháin don phobal - tae, caife agus lón san áireamh - €15.00 (le h´oc ar an lá)
 • FURTHER INFORMATION

  Members of the public are very welcome to Friday's events.

  Advance registration is required by: email: Oifig an Choimisinéara Teanga
  telephone: +353 (0)91-504006 or 1890-504006 (LoCall number)
  writing to: Oifig an Choimisin&ecute;ara Teanga, An Spid&ecute;al, Co. Galway, Ireland.

 • Registration fee for members of the public which includes teas/ coffees and lunch - €15 (to be paid on the day).
 • Ar chuireadh amháin
  Invitation only

  Áras an &Ucute;achtaráin

  Áras Chónaithe Oifigiúil &Ucute;achtarán na hÉireann / Official Residence of the President of Ireland
  Stair an Árais i mBearla / History of Residence in English.


  Coláiste na Trionóide / Trinity College

  An ollscoil is sine i Éireann (1592) / The oldest extant University in Ireland (1592)
  Stair i mBéarla / History in English
  Leabharlann / Library