Ar son nó i gcoinne ár dteanga!

Níl ach páirtí polataíochta beag amháin sásta omós a thabhairt don teanga.

Le Eoin Ó Riain - 10 Bealtaine 2003

 

I rith seachtaine na Gaeilge bheartaigh mé ar iniúchadh a dhéanamh ar suíomhanna éagsúla ar an ngréasáin a bheithfeá ag súil le Gaeilge ionta.

Cúrsaí ag tús 2008!

Stáid na Páirtithe i 2007!2003

Cheap mé go mbeadh sé sin ag gach roinn Rialtas ar a laghead, ach faraoir ní mar a shíltear bítear! Déan comparáid idir leathanaigh Rialtas na hÉireann, tír atá in anm is a bheith neamhspleach, (www.irlgov.ie/ - tabhair faoi dearadh go núsáideann an leagan béarla d’aimn na tíre “irlgov.ie” in ionad bhfhéidir “rialtas.ie”) agus suíomh Rialtas na Breataine Bige, nach bhfuil neamh spleachas bainte amach acu, (www.cymru.gov.uk/ - ainm na tíre ina teanga féin).

 

Rinne mé smaoineamh ar an gceist mé fhéin agus thosaigh mé ag breathnú ar suíomhanna na bpáirtithe poilitiúla mar is iad siúd atá i mbun ríailiú na tíre.

 

Cheap mé go mbeadh suíomh breá Gaelach ag an páirtí is mó sa tír, Fianna Fáil. Tá mé ag ceapadh go bhfuil an-iarracht á dhéanamh ag Éamon Ó Cuív ar son na teangan agus ar son muintir na Gaeltachta.  Ach, mo léan is beag éifeacht atá aige is cosúil má fhéachann duine ar suíomh a pháirtí ar an idirlíon. Níl leathannach ar bith in nGaeilge ar an suíomh - fiú curruculum vitae an Aire féin!. D’fhéach mé ar aidhmeanna an pháirtí atá le fáil ar an suíomh (ach i mBéarla amháin ar ndóigh!).

 

Deireann an chéad alt:

 

 “To secure in peace and agreement the unity of Ireland and its people. To develop a distinctive national life in accordance with the diverse traditions and ideals of the Irish people as part of a broader European culture, and to restore and promote the Irish language as a living language of the people.

 

N’fheadair an gcreideann siad é seo? Tá an cosúileacht ann nach gcreideann! Muna bhfuil Béarla agat is beag is fiú breathnú ar seo.

 

Breathnaigh mé ansin ar Fhine Gael. Ní thugann an suíomh aon aitheantas don Ghaeilge. Thugas faoi dearadh nach raibh aidhmeanna an pháirtí i leith an Gaeilge – nó i leith rud ar bith eile – le fáil ar an suíomh.

 

Ní raibh mé ag súil le mórán ó Pháirtí an Lucht Oibre agus ní raibh díomá orm! Aisteach go leor afach, má tá duine ag iarraidh bheith ina bhall den páirtí is féidir clarú i nGaeilge nó i mBéarla!  Níl aidhmeanna an pháirtí le fáil ar an suíomh ach an oiread.

 

Níl oiread agus focal amháin Ghaeilge ar suíomh an Páirtí Daonlathach seachas ainm an Pháirttí fhéin!

 

24 Iúl 2003
Tá feabhas tagtha ar an suíomh seo le déanaí agus anois is fé leagan Gaeilge den leathanach baile fhá at http://www.sinnfein.ie/gaelic/ (sic). agus tá roint Gaeilge le fá ar an suímh.

D’aimsigh mé suíomh Shinn Féin a súil le rud maith ó pháirtí atá in ainm is a bheith Gaelach. Ach faraoir níl leathannach ar bith i nGaeilge ann. Tá tagairt ann di afach, preas ráiteas i mBéarla a deireann Irish Language central concern in talks with Irish and British governments.” Is trua nach bhfuil an “concern” céanna le teaspáint ar a suíomh idirlíon.

 

Tá fhios agam go ndéanann Ceannaire an Chomhaontas Glas iarracht Gaeilge a úsáid ina chuid oireáidí sa Dáil agus taobh amuigh di. Bhí mé ag súil le roinnt Gaeilge ar a suíomh. Faraoir is cosúil gur chuma leo faoin Gaeilge an fhaid is go ndumpáilfaí go glasach í!

 

Ar leathannach an SDLP níl focal Gaeile le fáil ach an oiread. Tá téacs oráid a thug ceannaire an pháirtí i dteach na bPiarsach in mBaile Átha Cliath. Cé gur raibh sé ag caint faoi oidhreacht na clainne sin ní dhearna sé tagairt ar bith don oidhreacht teangan. Rud atá deachair a creidiúint!

 

Ós rud go bhfuil muid sa tuaisceart ní nach ionadh nach bhfuil rud ar bith faoin teanga ar leathannach an UUP, and DUP nó na pártaithe eile aontachta. Thugas faoi deara nach raibh tagairt don teanga eile Éireannach, Albainis-Ultach ach an oiread acu.

 

Mar an gcéanna leis an Alliance agus an NIWC.

 

Fagann sin pártaithe beaga sóisíolacha, An Páirtí Sóisialaigh,, Socialist Workers Party, Pairtí na h-Oibrí, an IRSP agus Páirtí Cumannach na hÉireann. Ní raibh mé ag súil le haon rud anseo. Baineadh geit asam nuair a shriochas an Páirtí Cumannach afach.

 

Ar deireadh bhí páirtí ann a thug atheantas don teanga. Tá neart Gaeilge sa suíomh agus tá suathantaí beaga a theaspeánan gur Geelach an meon atá taobh thiar de. Tá ainmneach na leathanaigh Gaelach. Tá sé dhá theangach ach ma fhéachann tú ar an leathannach “polasaithe” tá leathannach leis an URL / polasai.html agus ní “policiesirish.html” mar atá ag a lán leathannaigh.  Fiú má aimsítear ainm na iomhanna (pictiúrí) is ainm gaelach atá ortha. Cuir i gcás an bratach agus ainm an pháirtí ag an priomh leathannach glaotar “pce.gif” agus ní “pci.gif” agus an brat ar na leathannach is “bratach.gif” atá ann. Muna bhfuil leathannach ar an suíomh i nGaeilge deirtear é .i. “Stair (Béarla)”. Agus mar buille scoir ar leathanach na nascanna – chuig na Páirtaithe Chumannacha ar fúd an domhain tá a n-aimneacha aistrithe go Gaeilge. (Páirtí Cumannach na hIaráice, Páirtí Tudeh na hIaráine, Páirtí an Athbhunaithe Chumannaigh [an Iodáil]).

 

Ní Cumannach mé ach molaim iad go mór mar sé Páirtí Cumannach na hÉireann an t-aon pháirtí in Éireann atá sasta beart de réir a bhriathar. A theaspeánan do na pairtaithe conas a aidheamanna a chom líonadh i dtaobh na Gaeilge cé nach bhfuil sé níos laige na aidhmeanna Fianna Fáil. Mar a deireann sé in alt gearr ag bun i gcaipéis oifigiúl atá foilsithe i mBéarla acu:

 

 Our aim is to develop a new, democratic culture aimed at humanising relations between people, based on respect, equality, racial and ethnic tolerance, social solidarity, and a recognition of the unique place of the Irish language.”

 

Cuir seo i gcomparáid leis an gcéad alt ina gcuid aidhmeanna ag Fianna Fáil “to restore and promote the Irish language as a living language of the people.”

 

Ní féidir a rá go bhfuil Fianna Fáil ná aon pháirtí eile sa Dáil, nó i gComhthionól an Tuaisceart ag obair ““to restore and promote the Irish language as a living language of the people.” Ní féidir liom a rá agus mé ag breathnú ar a suíomhanna ghréasáin, go bhfuil siad dairíre fiú  aitheantas a thabhairt don teanga ná an “the unique place”  a thagann an Páirtí Cummanach di.

Is féidir nascanna chuig an suíomhanna seo a fheiscint sa bhFrith Gaeltacht!

 

Chuireas ríomh post chuig na páirtaithe ar an 4ú lá Feabhra

“Tá mé ag déanamh suíomh nua ar an idirlíon a déanann nascanna leis na leathannaigh agus na suíomhanna a úsáideann Gaeilge mar meán cumarsáide.

Is oth liom nach bhfuil suíomh ag aon pháirtí a chomhlíonann na conaíollacha atå agam fiú dul isteach sa “Galltacht”

Tá siad go léir istigh sa leathannach "Náireach" agam.

Abair liom má thagann aon feabhas ar an scál.

Mise le meas:”

 

Freagra  ar bith ní fhuair mé!