An Cúléisteoir

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire

Ríomh poist

anghaeltacht.net/ce/

Innéacs Ghaeltacht na Gaillimhe
A B C D E F G H I L M N O P R S T U
Dáta na hathraithe deireannacha: 6 Aibreán 2008

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

U

"B" = Béarla amháin

"Bfd" = Béarla le beagáinín Fraincís & Gearmáinís. "BG" = Béarla agus níos mó Gaeilge ann!

"bG" = Béarla agus an-chuid Gaeilge ann.

"G" = Gaeilge amháin.

"Gb" = Gaeilge agus beagáinín den Bhérla tríd!

"GB" = Gaeilge agus Béarla ar chomh chéim

"gB" = Gaeilge ach anchuid Béarla ann.
Innéacs
Chonamara & Árann
Innéacs<br>
Chonamara &<br>
Árann
Conas is féidir le do suíomh-sa ghréasáin a bheith luaite san innéacs?

Ní mór duit bheith loinnaithe in nGaeltacht Chonamara - Cois Fhairrige, Árainn, Ceantair na hOileán, Ros Muc, Iorras Aithneach, Duiche Seoghach, Deisceart Muigheó agus ceantracha thar timpeall an Srath Salach agus siar uaidh Cloch na Róin.

Má chomlíonann tú na coinnealacha sin chuir chugainn an teolas seo leanas. URL na suíoma, Ainm na Suíomha, Léiriu gairid (cupla focail) ar cad tá ann agus abair an bhfuil in Gaeilge Amháin (G), Gaeilge agus beagáinín Béarla (Gb), Gaelge agus Béarla ar chomh chéim (GB), Béarla agus beagáinín Gaeilge tríd (Bg), nó Béarla amháin (B)

Níl costas ar bith ag baint leis an iontráil seo.

Fógraíocht:

1: Thuas (ar dheis nó ar chlé) Bosca )120 x 80 san Innéacs €50.00 + CBL 21% I aghaidh na Bliana.

2: Thuas (ar dheis nó ar chlé Bosca) 120 x 80 san Cúiléisteoir €25.00 an Eagrán. (Comeadtear gach eagrán san ceartlann go deo!)