Vincent McGrath, Philip McGrath, Willie Corduff, Brendan Philbin agus Micheál Ó Seighin
Sabháltacht Ros Dumhach
Cúigear Ros Dumhach
Cúigear Ros Dumhach

 • Shell chun Sáile ag an Solitaire arís (9/9/2008)
 • Tuilleadh fadhbanna ag Píblíne na Coiribe (4/9/2008)
 • 12 gafa in agóid Shell (22/7/2008)
 • Urghaire á troid ag ionadaithe ó champa tacaíochta Ros Dumhach (24/7/2007)
 • 'Nobel na Timpeallachta' ag Corduff (23/4/2007)
 • Shell diúltaithe ag comhlacht CP (1/3/2007)
 • Feachtas Idirnáisiúnta ar bun faoi Ros Dumhach (27/2/2007)
 • (22/11/2006)
 • Agóid Shell Chun Sáile ar ceal (21/11/2006)
 • An Rialtas ag seasamh le Shell in éadan thoil an phobail (14/11/2006)
  Lá 13/11/06 -
pdf
 • Dhá aghaidh an dlí (13/11/2007)
 • Feachtas salach (13/11/2006 - Eagarfhocal)
 • Léirsiú tacaíochta do Ros Dumhach

  (24/10/2006)
  x
 • Níl míorúilt ag teastáil chun teacht ar réiteach (22/10/2006)
 • Trí bhus as Chonamara i Ros Dumhach (19/10/2006)
 • An freasúra cáinte ag Cowley faoi aighneas Shell i Maigh Eo (19/10/2006)
 • Plean forbartha ceart de dhíth ar mhuintir Iorrais seachas seafóid ó Aire Rialtais (18/10/2006)

 • Ceathrar gafa i mBéal an Átha Buí (13/10/2006)
 • Aighneas gáis ag treisiú in Iorras (6/10/2006)
 • Pobal faoi léigear (6/10/2006)
 • Beidh gá ag Shell fórsa ollmhór gardaí a choinneáil in Iorras, dar le lucht agóide (5/10/2006)
 • DlÍ i gContae Mhuigheó (4/10/2006)
 • Bagairt Shell (27/9/2006)
 • Pobalbhreith RTÉ agus TG4 (25/9/2006)
 • Glacadh Shell le moltaí Cassells: ceisteanna fós le freagairt - Ó Seighin (6/8/2006)
 • Colmán Ó Raghallaigh (Bealtaine 2006)
 • Rialtas sotalach agus freasúra lag (Eanáir 2006)
 • Ag tabhairt dúshlán na gcomhlachtaí móra (23/4/2006)

 • Táimse féin agus tá an Comhaontas Glas síor-bhuíoch de mhuintir Ros Dubhach agus den chúigear fear mar gheall ar an bhfód a sheasamh in aghaidh mí-iompair an Rialtais agus Shell, den chuid is mó, ins an scéal ar fad. Ní raibh suim ag a lán daoine. Ní raibh suim ag na meáin chumarsáide, den chuid is mó, sular cuireadh na fir seo i bpríosún. Ní nach ionadh, bhí ceisteanna a n-ardú ag mo chomhghleacaí, Deputy Eamon Ryan, anseo, agus agamsa agus ag daoine eile le blianta. Dob é an Comhaontas Glas an chéad pháirtí ag an am céanna a chuir an cheist in iúl do na húdaráis pleanála i gceannas ar an píblíne ó Chraughwell go Bellanaboy chomh maith.

  Trevor Sargent; Dáil Éireann 4/10/2005


 • Cuirim fáilte roimh shaoradh Chúigear Ros Dumhach ar an Aoine. Ba bhua é don chúigear agus dá gclann as a gcrógacht agus an cur chuige a léirigh siad thar tréimhse 13 seachtain i ngéibheann. Ba bhua é chomh maith do na mílte i Maigh Eo agus mórthimpeall na tíre seo a thacaigh leo agus a ghlac páirt sna hagóidí, a chuir cártaí poist chuig an chúigear agus a léirigh i mbealaí difriúla a dtacaíocht don fheachtas. B¹fheachtas seo a tharraing daoine le chéile le dearcaidh pholaitiúla dhifriúla agus daoine gan dearcadh polaitiúil ar bith. Léirigh sé deighilt bhunúsach idir páirtithe polaitiúla agus fiú laistigh díobh. Bhí léiriú air sin ag cinnirí na dtrí mhórpháirtithe sa Teach seo faoin deighilt sin.
  Ba deighilt í idir iad siúd a sheas go hiomlán ar thaobh iad siúd a bhí ag léiriú míbhuntáistí eacnamaíochta agus timpeallachta a bhí in ndán dúinn de thairbhe phíobán na Coirbe agus ar an taobh eile iad siúd a bhí ag tabhairt tacaíochta agus tús áite go hiomlán do spéis agus buntáistí Royal Dutch Shell.

  Aonghus Ó Snodaigh; Dáil Éireann 4/10/2005

 • Saor tar éis 94 lá i ngéibhin! (29/9/2005)
 • Cúigear Ros Dumhach thíos le camastaíl Fhianna Fáil (Lúnasa 2005)
 • Tácaíocht do Chúigear Ros Dumhach san Údarás (23/7/2005)
 • Cuaigear Ros Dumhach (14/7/2005)
 • Gaillimh chun tacú le Cúigear Ros Dumhach (gan dáta)
 • Cúigear Mhuigheó i ngéibhinn (30/6/2005)
 • 'Tá 500 acra anseo ag Shell agus ní chun Críochphort Gáis amháin ná chun dahlias a chur..' (10/7/2005)
 • Tiarnas na Tráchtála nó Treise leis an bPobal? (!/12/2002)

 • Dúshlán Chabhlaigh 2008

  Lá Nua 1/9/2008  Fáilte abhaile ag Aerphort Chnoc Mhuire (Irish Times - 3/5/2007)

  Díospóireachtaí Mhic an Ollie
  Eachtra "G" i Londain!
  Rinne fear leis a glaoigh "G" ar féin suas ar Ambasá:id na hÉireann mar agóid ar son Mhuintir Ros Dumhach.
  31 Eanáir 2007 Ambasáid na hÉireann

  Gabhadh "G" agus ligadh amach é tar éis dhá uair a chloig.
  An scéal se i Lá Nua
  Na Forbacha

  Agóid ag Árd Oifig Údarás na Gaeltachta 12/1/2007

  Ar chlé: Agóid ar an Spidéal - 17 Nollag 2006

  Tá na T-Léinte seo le fáil ón Spailpín Fánach ar an Spidéal.
  TACAÍOCHT: Scata d'fhearaibh an Oireachtais agus iad gan a bheith ag cur fiacal foclach ina dtuairimí faoi Shell Ireland. "Amach, Amach a Shliogáin!"

  SAOL 10: Samhain 2006


  Lá 8/11/2006


  Siúlóid i gCasla
  Conamara ag seasamh le muintir Ros Dumhach - Siúlóid i gCasla 22 Deireadh Fomhair 2006.
  Muintir Chonamara
  Thug dream as Chonamara chuairt ar Ros Dumhach ar an 19 Deire Fomhair 2006

  Muintir na Nigéire

  Sligeach 2005
  Cabhlach Ros Dumhach!
  "Cabhlach Ros Dumhach!" (Lá Nua 9/9/2008)

  An namhaid!

  <i>D íosp óireacht ar
Pholitics.ie</i>
  Connemara ag tac ú le muintir Ros Dumhach
  .

  Shell cun Sáile ar BHEO


  "Cén áit ba ceart Shell caoi a cuir ar an gás?"
  Pobalbhreith
  Déan vótáil anseo!


  Suíom Shell faoi Thionscanaimh Ghás Aiceanta na Coiribe!

  22-10-2006
  Léirsiú i gConamara
  Léirsiú Chasla
  19 - 10 - 2006
  Muintir Chonamara i Ros Dumhach
  Fáilte
  Fáilte ó Uinseann McGrath
  Seosamh Ó Cuaig
  An Comhairleoir agus Ball d'Údarás na Gaeltachta Seosamh Ó Cuaig i mBéal Átha na Buidhe.
  Fáilte eile!

  Suíomh Vincent McGrath - duine den cúigear - (i mBéarla!)

  Shell cun Sáile (i mBéarla)