Nuacht Chonamara

Innéacs
Chonamara &
Árann

Iml 02: ág 04


Tárman
Smaoinámh don lá!

Cartlann


Nuacht
TG4


Nuacht

Gif Imáll!
An tImáll
PODCHRAOLADH ÓN IMáLL. BLAG FUAIME I nGAEILGE.

Bél a' Phobail


Clár RnaG Inniú

Imáchtaí
sa
Chántair

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Rád-out
Caorán na gCárc
Baile na hAbhann
Conamara
éire
eor@rád-out.net

anghaeltacht.net/ce/

éireAn Aimsir
Rua Teil
Seirbhís Gaeilge


Líonra.com "Tá sé ar an raidio. Tá sé ar an idirlíon. Tá sé thart timpeall ort. Tá sé i do phóca!"

An Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh, Árainn, Cois Fharraige, Conamara, Duiche Sheoigháach, Iorras Aithnách, Cántair na nOileán
An ágrán Deiránnach
"Mr Universe" as Chonamara?
NBBA
21/10/2006: D'éirigh le Cathal Ó Tiarnáin an céad duais a fháil i nGradam NBBA don "newcomers" an mhí seo caite.
Seo é le Michael Sheehan as Corcaigh a fuair an tarna duais i i roinn "Mr 1".

Pic: Galway Independent 26/9/2006

Bua ag Máirtín Jaimsie agus R. na G. ag Ghradaim Raidió PPI

20/10/2006: Fuair an clár Seachtair Laoch (éist leis: MP3 18.5MB) ag Raidió na Gaeltachta gradam clár faisnéise i gcomortas PPI Radio Awards i mbliana. Craoladh an clár faisnéise seo, ina dtugann Máirtín Jaimsie (ar chlé) cuairt ar Phríosún Chill Mhaighneann agus ar na cillíní uaigneacha as a dtáinig na smaointe deireanacha ó laochra 1916, den chéad uair ar an 16 Aibreán (Domhnach Cásca) 2006.
I roinn na drámaíochta bhí dráma bunaithe ar scéal ag Máirtín Ó Cadhain, An Fear Bacach sna Flaithis (éist leis: MP3 9.91MB) ainmnithe.
Sé Máirtín Jaimsie Ó Flaithbheartaigh a léirigh an dráma agus Joe Steve Joe Steve Ó Neachtain a chóirigh don raidió é.
Trevor Síog na bhfiacal

Alt Trevor Uí Clochartaigh i Lá (19/10/06)

Is iad an PPI agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann a dhéanann urraíocht ar na Gradaim Raidió seo agus seo é an séú bliain acu á mbronnadh.
Na hainmneacháin iomlán (suíomh Bhéarla!).
An scéal seo i Lá


Trí bhus as Chonamara i Ros Dumhach
19/10/2006: D'éirigh dhá scór as a lábacha go luath ar maiding chun dul ó thuaidh go Ros Dumhach chun a thacaíocht a thabhairt do muintir na háite san aghnás faoi an obair atá ar siúl ag Shell ann. Chuaigh trí bhusanna ann ón Spidécute;al, Ros Muc agus Carna. Ina measc bhí an comhairleoir Seosamh Ó Cuaig, Seán Ó Coistálbha agus Seán Ó Mainnín.

Pic: Foinse


Logainmnácha Gaeltachta báite faoi thuile Bhéarla Oifig na nOibrácha Poiblí

18/10/2006: Tá an rialtas tar éis suíomh idirlín nua a sheoladh a thabharfaidh eolas faoi na cántair uilig sna 26 Chontae atá i mbaol a mbáite de dhásca tuilte. Is é Oifig na nOibrácha Poiblí a chuir an suíomh ar fáil ag www.floodmap.ie, ar ndóigh tá an suíomh féin i mBéarla amháin.
Ach ar chéad amharc ar bhailte bága Gaeltachta na héiránn, tá láganacha dáthángacha agus, in uairánta, láganacha aontángacha ­ i mBéarla amháin ­ tugtha dóibh.
An scéal seo i Lá. Brú ar an lárscáil chun é a fheiscint.


Cath mór geallta i nGaillimh thiar
Grealish i dtrioblóid; Ó Cuív ar bharr

16/10/2006: Da réir daonairámh atá sa Churadh Chonnachtach beidh an throid don dá suíocháin deiránnach I ndáilchántair na Gaillimhe Thiar sa chéad toghcháin eile. Is cinnte go dtógadh an triúr Éamon Ó Cuív (FF), Micheál D Ó hUiginn (LO) agus Frank Fahey (FF). Ach ag bun an tábla tá Niall Ó Brolcháin (CG), Fidelma Hály-ámes (FG), Noel Grálish (PD), Brain Walsh (FG) agus Michael Crowe (FF).

Na figiúirí
éamon Ó Cuív 19%
Michael D Higgins 17%
Frank Fahey 16%
Fidelma Hály-ámes 7%
Niall Ó Brolcháin 7%
Noel Grálish 6%
Brian Walsh 6%
Michael Crowe 6%
Catherine Connolly (NS) 4%
Ann Marie Carroll (SF)
Seán Kyne (FG) 4%
Donal Lyons (PD) 2%
Colm Ó Cánnabháin (SF) 1%

10 mbliana ag fás

16/10/2002:Tá dhá bhall mheáin deich mbliama d'aois i mblaina. Cuirádh amach stampa le déanaí ag comóradh 10 mbliana TG$ ach tá an nuachtáin sáchtanúil Foinse 10 mbliana d'aois. San ágrán deiránnach, a foilsíodh inné, an 520 ágrán, tá smaointí agus cuimhní an Úinéara, Pádraig Ó Céidigh, Seán tadhg Ó Gairbhí, ágathóir agus daoine eile a raibh agus atá baint acu le Foinse sna blianta sin.