Innéacs
Chonamara &
Árann

Iml 02: Eag 02


Tearman
Smaoineamh don lá!

Cartlann


Nuacht
TG4


Nuacht

Gif Imeall!
An tImeall
PODCHRAOLADH ÓN IMEALL. BLAG FUAIME I nGAEILGE.

Bél a' Phobail


Clár RnaG Inniú

Imeachtaí
sa
Cheantair

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire
eor@read-out.net

anghaeltacht.net/ce/

ÉireAn Aimsir
Rua Teil
Seirbhís Gaeilge


Líonra.com

An Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh, Árainn, Cois Fharraige, Conamara, Duiche Sheoigheaach, Iorras Aithneach, Ceantair na nOileán
An Eagrán Deireannach
TG4: Súil Siar agus Súil ar aghaidh

13/10/2006: Reáchtálfar seimineár lae ar ócáid deich mbliana an stáisiúin teilifíse Gaeilge TG4 ar an Satharn 25 Samhain in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, atá ag eagrú na hócáide, atá á hurrú ag Foras na Gaeilge.
An scéal iomlán ag Gaelport.com


Dráma Nua ón mBreatain Bheag agus Conamara

13/10/2006: Tar éis chomh maith agus a d'éirigh le léiriú "Frongoch" an bhliain seo caite, tá an North Wales Stage Company ag teacht ar ais chuig Amharclann na Cathrach i nGaillimh le leagan nua de "Branwen" ar an Luan 23 agus an Mháirt 24 Deireadh Fomhair 2006.
Comhoibriú is ea an dráma seo idir bheirt scríbhneoir, Darach Ó Scolaí ó Chonamara agus Ifor ap Glynn on mBreatain Bheag, agus úsáidtear trí theanga tríd ar fad, Béarla, Breatnaisagus Gaeilge, le h-aistriúchán comhuaineach tríd síos. Amharclann na Cathrach (Béarla amháin)


Scéim Teanga aontaithe le Óglaigh na hÉireann

Ceist faoi dheagánaigh in Ard-Deoise Thuama

12/10/2006: D'fhéadfadh sé go mbeadh caint ar dheagánaigh a cheapadh in Ard-Deoise Thuama amach anseo ag an Tionól mór a bheidh ar bun i dTuaim an mhí seo chugainn.
An scéal i bhFoinse

12/1/2006:Tá an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D., tar éis an chéad scéim teanga de chuid Óglaigh na hÉireann a dheimhniú faoi alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Is céim bhreise i seo chun seirbhísí a sholáthar do lucht labhartha na Gaeilge. Cuireann sé tús leis an bpróiséis chun na seirbhísí beachta trí Ghaeilge a bheidh ar fáil ó Óglaigh na hÉireann ar feadh tréimhse trí bliana agus leagan sé síos an bunús ar a dtógfar na seirbhísí sin thar roinnt scéimeanna.
An scéal ina iomláin ar shuíomh na Roinne
Is féidir cóip do na rialacháin a íoslódáil ar shíomh an Choimisinéara Teanga.


Arramara le bheith ag an Údarás

Tá Scaireanna in Aramara Teo á thabhairt ag an Roinn na Gaeltachta do Údarás na Gaeltachta. Tá breis is 27 fostaithe ag Arramara agus 200 fostaithe acu go h-indíreach ag Arramara. Tá an Údarás chun maoiniú a chuir isteach ann chun plean maragaíochta a dhéanamh don todhchaí.
Suíomh Arramara (i mBéarla amháin!)


Cá bhfuil muid?

11/10/2006: Tá Comhairchunan Shailearna ag bailliú logainmneacha Chois Fhairrge chomh fada siar le Ros a'Mhíl agus léarscáil a dhéanamh leis na hainmneacha breatha síos ann.

Folúntas

11/10/2006: Is é Cumas Teo. an comhlucht páirtíochta do cheantar Chonamara, Árainn & Dúiche Sheoigheach atá freagrach as cur i bhfeidhm an Chlár Fhorbartha Áitiúil d'Áireamh Shóisialta 2000-2006 agus cláracha eile.
Táthar ag lorg iarratais ar phost mar:

Rúnaí Oifige

(Conradh bliana, ag brath ar maoiniú leanúnach
Glacfar le h-iarratais maraon le C.V. suas go dtí an 20 Deireadh Fómhair, 2006 ag 5.00 i.n.)
An Fógra Iomlán

Foirgnimh Ceannaithe ag an gComhairle Chontae
10/10/2006:Tá an foirgnimh ina bhfuil an Leabhrlann agus oifig an Comhairle Chontae ar an gCeathrú Rua le ceannach ag an gComhairle Chontae ó Údarás na Gaeltachta..
Splanc Ghaeilge na nuachta ar Newstalk 106

10/10/2006: Tá deis ag daoine lasmuigh den phríomhchathair éisteacht le clár Gaeilge de chuid Newstalk 106 tar éis gur thosaigh an stáisiún ag craoladh go náisiúnta, coicís ó shin. Tá an clár Splanc dhá uair a' chloig á chraoladh ag 10.00in, oíche Dé hAoine.
An scéal iomlán i Lá


Athréimiú teanga le scrúdú

10/10/2006: Tá suíomh idirlín agus eagraíochta Dóchas agus Dílseacht (www.d7d.ie) le láinseáil ag Oireachtas na Gaeilge i nDoire Cholmcille i mí na Samhna.
Sa suíomh seo tá measúnú agus múnla cuimsitheach praiticiúil bunaithe ar thaighde agus ar shaothair ghluaiseachtaí athréimiú teanga go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
Tá an suíomh beo cheana féin sa dóigh is go mbeidh fáill ag daoine plé a dhéanamh air ag an seoladh agus beidh sé á athnuachaint agus a fhorbairt i gcónaí, de réir mar a thagann fadhbanna agus féidireachtaí aníos le h-imeacht ama agus oibre.

Sáile
Léiriú Sáile
Seo pictiúr beag den seó álainn a bhí ag Seanscoil Shailearna ar an Aoine agus an Sathairn seo caite. Bhí amhránaithe, filí, ceoltóirí agus damhsóirí as Éirinn agus as Albain, ar stáise draíochtúil, a Chonamara 2006.
Pic: Gearóid ó Murchú - An Spailpín Fánach ag a bhfuil roinnt ábhar Phléaráca uatha faoi láthair ach teagmháil a dhéanamh leo ag