Dúnmharuithe Mhám Trasna - Éagóir Dhlíthiúil


Maolra Seoighe (Liníocht ón Leabhar "Maamtrasna, the murders and the mystery")

Clár

English

Plé i Westminster 1882-1885

Nuachtáin
James Joyce
Tim Healy

Mapaí/Maps

Poem (Gaeilge) & Song (English)

Pictúirí/Pictures

Nascanna


Comóradh 2012
(Nóta Buíochas, Pictiúirí & tuairiscí/Acknowledements, Reports & Pictures)
An Ghiúiré/ The Jury

Príomhghiúróir/Foreman:

 • Andrew Fitzpatrick, Nassau Street - Protastúnach/Protestant;

  Baill eile an ghiúiré/ Jury members

 • Thomas Harper, Naul, Protastúnach/Protestant;

 • Terrence F. McCullagh, Abbey Street, Protastúnach/Protestant;

 • Peter Aungier, St. Dolough's, Caitliceach/Catholic;

 • James N. Davis, Rathfarnham Park, Protastúnach/Protestant;

 • Henry Carleton, Eustace Street, Protastúnach/Protestant;

 • William A. Roberts, Grand Canal Street (dearbhasctha/affirmed), Protastúnach/Protestant;

 • Charles W. Harrison, Brunswick Street, Protastúnach/Protestant;

 • Frederick William Pim, William Street (dearbhasctha/affirmed), Protastúnach/Protestant;

 • Simon Tracey, Westmoreland Street, Protastúnach/Protestant;

 • Thomas J. Thornhill, Pembroke Road, Protastúnach/Protestant;

 • Thomas Sinnot, Kingstown, Caitliceach/Catholic.
 • Cartlann - Archive
  Tá an t-ábhar seo a leanas curtha ar fáil ag an gCartlann Náisiúnta agus Leabharlann Náisiúnta na h√Čireann
  This material has been provided by the National Archive! and the National Library of Ireland

  1. Deimhniú ar 15 Nollaig 1882 ó Ghobharnóir an phríosúin, George Mason, chuig na h-údaráis gur crochadh Patrick Joyce, Patrick Casey agus Maolra Seoighe, níos luaithe an lá sin Declaration of 15th December 1882 to the authorities from the Prison Governor that Patrick Joyce, Patrick Casey and Myles Joyce were hanged earlier that day.

  2. An diúltú a thug beirt bhreitheamh d'iarratas ar 14 Nollaig 1882 gan Maolra Seoighe a chrochadh. Tá na focail "The law must take its course" lámhscríofa ar an gcáipéis. The rejection by two judges to a plea on 14th December not to have Myles Joyce hanged. The words "The law must take its course" is handwritten on this document

  3. An teileagram ón Iarla Spenser ón Vice Regal Lodge ar 15 Nollaig 1882 ag diúltú don achainí agus don fhianaise nua agus ag ordú go rachfaí chun cinn le crochadh Mhaolra Seoighe. Arís: "The law must take its course." The telegram from Lord Spencer at the Vice Regal Lodge of 15th December 1882 rejecting the plea and the new evidence and ordering the implementation of the sentence of hanging Myles Joyce. Again we find the words "The law must take its course."

  4. Admháil ó Ghobharnóir an phríosúin go raibh an diúltú faighte aige i dtaca le crochadh Mhaolra Seoighe. Acknowledgement from the Prison Governor of receipt of the rejection concerning Myles Joyce.

  5. Litir ó bhean chéile Mhaolra Seoighe le achainí chráite nach gcrochfaí a fear céile. Letter from the wife of Myles Joyce with a desperate plea that her husband be spared

  6. Nóta ó Anthony Philbin i príosún Chill Mhaighneán a bhí ar dhuine acu sin a cúisíodh i ndúnmharaithe Mhám Trasna chuig dlíodóir an stáit. Chinn sé ina dhiaidh sin fianaise a thabhairt ar son an stáit ina aghaidh na ndaoine eile a bhí cúisithe. A note from Anthony Philbin in Kilmainham Gaol, who was one of those accused of the Maamtrasna murders to the Crown Solicitor. He decided after that to become a witness for the Crown against the other accused.

  7. Dearbhú i scríbhinn sínithe ag daoine (an gobharnóir agus séiplíneach an phríosúin san áireamh) a bhí i láthair ar an ócáid gur crochadh an triúr: Patrick Joyce, Patrick Casey agus Maolra Seoighe. The written declaration, signed by witnesses (The Prison Governor and Chaplin among them), at the hanging of the three, Patrick Joyce, Patrick Casey and Myles Joyce.

  8. Tuairisc an choiste cróinéara ar bhas Patrick Casey. The report of the coroner's court on the death of Patrick Casey.

  8a Tuairisc an choiste cróinéara ar bhas Mhaolra Seoighe. The report of the coroner's court on the death of Myles Joyce.
  Tabhair faoi deara an dá breithiúnais anseo/Note the difference in the two verdicts here:
  Patrick Casey: "...fracture of the neck which was the result of hanging"
  Myles Joyce: "...strangulation being the result of hanging."


  9. An chéad teileagram faoi dhúnmharaithe Mhám Trasna ó stáisiún RIC Chonga go Caisleán Bhaile Átha Cliath. Níl sé ró-easca é seo a léamh mar sinn tá na focal anseo: The first telegram reporting the Mamtrasna murders from Cong RIC Barracks to Dublin Castle. This document is not too easy to read so the text is given here:
  From the Sub Inspector, Cong R.I.C. to Dublin Castle (18 Aug 1882)
  "Report recd., here that last night John Joyce, his wife, mother and daughter were murdered & two boys wounded in their own house at Maamtrasna, Finny. Am starting for the scene."

  10. An mhír ón tuairisc oifigiúil cúirte ar chaint Mr Justice Barry agus e ag gearradh pionós an bháis ar Mhaolra Seoighe. The section from the official court report on the address of Mr Justice Barry as he passed the sentance of death on Myles Joyce.

  11. Iarratas ar thaisí Mhaolra Joyce a dí-adhlacadh agus iad a chuir lena mhuintir sa bhaile. Request for exhumation of Myles Joyce's body for reburial with his own people.

  Is mór againn comhoibriú na Cartlainne Náisiúnta

  We greatly appreciate the co-operation of the National Archive.


  12. Taifead an phriosúin Prison Record.

  Pictiúirí na Priosúnaithe - Pictures of the Prisoners

  Is mór againn comhoibriú na Labharlainne Náisiúnta
  We greatly appreciate the assistance of the national Library!