Nuacht Chonamara
Tearman
Smaoineamh don lá!

Iml 03:Eag 06

éireAn Aimsir

Clár RnaG Inniú

Ait go leor is cuid de seirbhís Bhéarla RTÉ an leathanach seo!

Innéacs
Chonamara&
árann

Cartlann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire
eor@rád-out.net

anghaeltacht.net/ce/
An
Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh,árainn, Cois Fharraige,
Conamara, Duiche Sheoigháach, Iorras Aithnách, Cántair na nOileán
An Eagrán Deireannach
Easpa cosanta don Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta!

19/8/2008: Tá sé ráite ag an Roinn Oideachais nach bhfuil dualgas reachtaíochta ar scoileanna Gaeltachta múineadh a dhéanamh trí mhéan na Gaeilge.
Tháinig an ráiteas sna sála ar an gcomhréiteach ar Oileán Árainn Mhór go gcuirfí tús le sruth Gaeilge san iarbhunscoil ar an oileán Gaeltachta, Gairmscoil Mhic Dhiarmada, i Meán Fómhair 2009, de bharr éilimh ó thuismitheoirí. (Lá Nua)

Ar ais san Árus don aon oíche amháin!

19/8/2008: Filleann Ná Bac ar Chlub Árus na nGael ar an 21ú Lúnasa le haghaidh oíche amháin mar chuid dá dturas abhaile. Níl ach dhá bhliain ann ó tháinig NáBac le chéile agus tá cáil mór orthu cheana féin as ucht a gcuid taispeántaisí bríomhara nádúrtha. Tarraingíonn a CD is déanaí "Siar Anoir" ar an gCeol Traidisiúnta Tíre Éireannach, ach glacann sé inspioráid freisin ó amhráin tíre as foinsí éagsúla agus measctar iad le phíosaí nua-chumtha uirlise a thugann scáth raon éagsúil fhoinsí an bhanna. Tá an ceol seo nuálach, ilchineálach agus croíúil ach ag an am céanna fanann sé dílis d'fhuaim Cheoil Thraidisiúnta na hÉireann.


Leagan Gaeilge den suíomh ag Aer Árann

16/8/2008: Tá leathnannach Gaeilge ar shuíomh Aer Árann anois. Tá an suíomh fhéin sna dá theanga, Fraincís agus Béarla ach tá leathanaigh ann i Spáinis, Ollanais agus Portingéilis.
Tá os cionn 600 eitilt sa tseachtain á n-oibriú ag Aer Árann sna tíortha seo a leanas: Éire, an Bhreatain Mhóir, An Fhrainc, An Spáinn, An Phortaingéil agus An Isiltír. D'fhás líon na bpaisinéirí ó 12,000 sa bhliain 1999 go dtí an 1.3 milliún atá tuartha do 2008 ar os cionn 40 aerbhealach. Is í Aer Árann an aerlíne réigiúnach is mó in Éirinn anois, agus an tríú aerlíne is mó a eitlíonn isteach in Aerfort Bhaile Átha Cliath.
Níl leathannach i nGaeilge ar suíomh Aer Árann Islands faraoir!. Tá an-chuid teangacha ag Aer Lingus seachas Gaeilge ar ndóigh. Agus maidir le Ryanair "Ireland (English)" atá acu siúd!

Naíonra Chonnacht ag méadú

15/8/2008: Tá seirbhísí Naíonra Chonnacht, naíonra atá lonnaithe i gColáiste Chonnacht sa Spidéal ag méadú agus tá sé fógraithe ag Coiste an Naíonra go mbeidh an dara seisiúin á chur ar fáil acu ó mhí Mheán Fómhair seo chugainn.
Is é seo an chéad uair go mbeidh an dara sheisiúin á thairiscint ag an naíonra agus beidh se ar siúl 12.00 meán lae go dtí 2.30in. (Galway Advertiser)

Diarmuid de FaoiteDiarmuid de Faoite ceaptha ina fheidhmeannach dramaíochta

15/8/2008: Tá an t-aisteoir cáiliúil, Diarmuid de Faoite, ceaptha ina fheidhmeannach drámaíochta ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh.
Bhain Diarmuid cáil amach lena pháirt 'Jack' sa sobalchlár Ros na Rún, ar TG4, chomh maith le tréimhsí fada a bheith caite aige le RTÉ, STV (Albain), Amharclann na Cathrach, Gaillimh, Taibhdhearc na Gaillimhe agus lena chomhlacht féin, POC Productions. Go deimhin, shílfeá gur beag comhlacht drámaíochta in Éirinn nár chaith Diarmuid seal ina dteannta agus é ag plé leis an aisteoireacht ghairmiúil ó 1988 i leith.

Nollaig Ó Gadhra 1943-2008
Clúdach Lá Nua: 15/8/2008

Bás Nollaig Uí Ghadhra (Lá Nua)
Ráiteas ón dTaoiseach

Deiseanna Fostaíochta san Eoraip

15/8/2008: Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta do chúrsa nua, MA Ateangaireacht Chomhdhála, cúrsa a bheidh á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta, an chéad chúrsa dá shórt in Éirinn. (Galway Advertiser)

Laoch eile ar lár

14/8/2008: Fuair Nollaig Ó Gadhra, Iriseoir, léachtóir, staraí agus gníomhaire teangan bás aréir. Bhí cónaí air sna Forbacha, Conamara, le fada an lá. Chaith sé a shaol proifisiúnta mar léachtóir iriseoireachta in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. D'éirigh sé as a phost i 2002. I 2004 toghadh é mar an 30ú uachtarán ar Chonradh na Gaeilge. Tá a iníon, Máirín Ní Ghadhra, ina hiriseoir le Raidió na Gaeltachta. Rugadh é i bhFíonach, Co. Luimnigh agus cuirfear amárach é i Reilig an Chnoc amárach tar éis aifreann i séipéal na Forbacha.

Ráiteas ón gConradh
Ó glún go glún!

14/8/2008: Dlúth diosca nua ó Chló Iarchonnachta is ea "Up and Coming" le beirt óg fhear Oisín agus Coilín Ó hÍarnáin. Is as Árainn don bheirt cheoltóirí óga seo, deartháireacha nach bhfuil ach sé bliana déag agus trí bliana déag d'aois ach gur léir óna gcuid ceoil go bhfuil saibhreas agus tuiscint thar na bearta acu ar a gceird. Is leis an bhfeadóg stáin a thosaíodar beirt amach ach níor mhoilligh siad rófhada leis sin nó gur thosaigh Oisín ar an gcnaipchairdín in aois a sé bliana, agus gur thosaigh Conal ar an mbainseó agus é naoi mbliana d'aois.

Chrib na nÓg ar an gCeathrú Rua

14/8/2008: Tá deontas de O23,502 thar tréimhse ceithre mhí ceadaithe ag Éamon Ó Cuív, T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta do Chrib na nÓg ar an gCeathrú Rua chun cuidiú leo duine lánaimseartha agus beirt páirtaimseartha a fhostú san ionad.

€25m déanta ag geall ghacadóirí ag na rásaí

6/8/2008: D'éirigh go maith le féile Rásaí na Gaillimhe i mbliana in aineoin droch-chaoi na heacnamaíochta, and droch haimsir agus easpa phoball Fhianna Fáil. Bhí na hingearáin ag teacht is teach go tiubh gach lá mar is gnath agus cé go raibh teacht isteach beagáinín thíos ar 2007 bhailigh na gealghlacadóirí timpeall €25m i rith na seachtaine.
Suíomh Rásaí na Gaillimhe (Béarla)


€255,000 d'Institúid Teicneolaiochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Tá deontas €255,000 thar tréimhse trí bliana ceadaithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív T.D. d'Institúid Teicneolaiochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) mar chúnamh dóibh chun forbairt a dhéanamh ar an gCúrsa Céime B.A. sa Ghnó agus Cumarsáid trí Ghaeilge atá á reáchtáil acu. Cuireadh an cúrsa seo ar fáil ar dtús in 1999 agus tá 121 mic léinn - cuid mhaith acu sin ón nGaeltacht - tar éis páirt a ghlacadh ann ó shin. Teastaíonn ón GMIT tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcúrsa anois.


Conspóid ÚnaG maidir le dúnadh gnó taighde
Timpist ar an gCeathrú Rua
4/8/2008: Maríodh fear 40 bliain d'aois ag timpist bóithre taobh amuigh d'Ostán an Dóilín go much maidin Domhnach. Níor gortaíodh éinne eile san eachtra. Gabhadh duine ag an láthar agus táthar á gceistiú ag an nGárda i mBóthar na Trá é. Ní as an ceantair an fear a maraíodh.
Bualadh bos do Bhus Éireann

1/8/2008:An tseachtain seo caite sheol an tAire Éamon Ó Cuív TD scéim nua, Duais Pobal Gaeilge na Gaillimhe, scéim atá á reáchtáil ag Bus Éireann. Tá Duais Ghaeilge Bus Éireann do Phobal na Gaillimhe 2008 dírithe ar chuidiú airgid a thabhairt do ghrúpaí pobal a oibríonn leis an nGaeilge a chur chun cinn i gCathair na Gaillimhe. Cuireadh an comórtas úr seo le chéile mar chuid de Scéim Ghaeilge Bhus Éireann faoi réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. (Galway Advertiser)

4/8/2008: Tuigtear gur iarr Údarás na Gaeltachta cead ar an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív le triúr a fhostú leis an obair a bhi ar bun ag comhlacht Thaighde Mara Teo a choinneáll ag imeacht istigh sa Rannóg Mara in Údarás na Gaeltachta ach nár ceadaíodh sin. Tá an cheist seo ina hábhar conspóide anois agus an Comhalta Boird Seosamh Ó Cuaig agus Priomh Fheidhmeannach an Udaráis Pádraig Ó hAoláin ar mhalairt tuairime faoin chás Thaighde Mara Teo.
Fógraiodh an tseachtain seo caite go raibh deireadh le cur le Taighde Mara Teo - fochomhlacht de chuid Udarás na Gaeltachta a bhí ag déanamh staidéir agus taighde ar chúrsaí iascaireachta, cladaigh agus mara. Thug Foinse eolas beagnach bliain ó shin go raibh an beart seo ar intinn ag Odarás na Gacitaclita ach níor dhúirt an tUdarás aon bhlas faoin tuairisc sin go poiblí san am sin. Ach, chuir an bhainistíocht moladh faoi bhráid an chruinnithe Boird is deireanaí a bhí san Údarás agus beidh Taighde Mara ag dúnadh go gairid. (Foinse).
Scéal scoir Taghde Mara ar suíomh an Údaráis


Nós nua ag Nós! Glach Síntús!

1/8/2008: Tar éis an tús iontach atá curtha le nós* ar líne tá an-ghliondar ortha a fhógairt gur féidir síntiús bliana do leagan clóite na hirise a cheannach ón tseachtain seo ar aghaidh.
Is foilseachán deonach é nós* mar sin tá cabhair ón a gcuid bpobal léitheoireachta ag teastáil chun an fhorbairt shuntasach seo a chur i gcrích agus chun an iris a chur ar fáil do shaol na Gaeilge.