Spailpí Fánach


Iml 01: Eag 04

Cartlann


Nuacht
TG4

Innéacs
Chonamara &
Árann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire

culeisteoir@read-out.net

anghaeltacht.net/ce/


An Cúléisteoir!
2/2/05: Sláinte Eoin Pól II (Iodálais)
Cead pleanála i mBearna

1/2/05: Tugadh pleán pleanála do forbairt mór i mBearna ar shíomh sean siopa SuperValu ag an gComhairle Contae led déanaí. Tá an ghrúpa Poball Bhearna an-mhí shasta nár tugadh aon aird ar a chuid tuairimí i gcoinne na forbairte sa phróiséas.
Féach ar suíomh idirlíon www.pobalbearna.com (Béarla).


Drámadóir cónaithe i gColáiste Cholm Cille.

1/2/05: Tá Diarmuid de Faoite ainmnithe mar drámadóir cónaithe le Coláiste Cholm Cille, Indreabhán le déanaí. Tá an-cháil ar Dhiarmuid mar aisteoir agus fuair sé árd mholadh i bpáirt sean-Phadraic sa seó aon fhir ar saol agus saothar Phadraic Uí Chonaire. Is faoi scéim Phléaracha Chonamara an tainmniúchán seo agues tabharfaidh sé deis do scoláirí an choláiste drama a léiriú faoi stiúradh dhramadóra ghairmiúil. Mairfidh a scéim achar deich seacthtaine.

Úrscéal Nua le Joe Steve Joe Steve Ó Neachtain

1/2/05: Foilseofar an t-úrscéal nua Lámh Láidir, le Joe Steve Ó Neachtain, i mí Mhárta. Tá an leabhar suite i gConamara agus i Londain, agus plota drámatúil aige a thiteann amach thar thréimhse de 60 bliain. Bronnadh Gradam Litríochta Chló Iar-Chonnachta 2002, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, ar an saothar seo.
Beidh an leabhar á sheoladh ar 10 Márta i Siopa Uí Chionnaith i nGaillimh, in éineacht le cuimhní cinn Phádraig Standúin, Eaglais na gCatacómaí. Beidh Lámh Láidir á sheoladh i gConamara chomh maith, ach níl dáta socruithe go fóill.
Beifear in ann sliocht as Lámh Láidir a léamh ar an suíomh idirlín Cló Iarchonnachta (www.cic.ie) i mí Feabhra


Airgead i gcomhair sleamhnáin agus balla farraige i gCill Ronáin

1/2/05: Tá sé fógartha ag Éamon Ó Cuív T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil deontas ceadaithe aige chun saoráidí calaíochta ag Cill Ronáin, Inis Mór a fheabhsú. Tá dhá ghné ar leith i gceist:
€ 62,363 chun an sleamhnán taobh thuas de sheanchéibh Chill Ronáin a dheisiú; agus,
€ 59,758 chun an balla farraige in aice na céibhe a fheabhsú agus a ath-thógáil. Is deontais lánchostas atá á gceadú ag an Aire i leith na n-oibreacha seo.
An scéal iomlán.

Fadhb airgead an Údaráis - "Fadhb ar bith!"

31/1/05: Chuir Seán Ó Curraoin an cheist. "Cén fáth nac ngearrtear airgead ó Forbairt nó an IDA mar a gearrtar ar airgead an Údarais?" Ag an am céanna shéan Pádraig Ó hAoláin go bhfuil fadhb ar bith ag an Údarásigcúrsaí airgead. "Cinnte" a deireann sé, "Ní fhéadfadh an Aire Airigeadis aon rud eile a rá ach nach raibh aon airgead breise aige le tabhairt don Údarás. Ní ón a roinn-se a faigheann ÚnaG a chuid airgead. Seachas san níl buiséad na eagraíochta don bhlian ullamh go fóill. "Seo bliain toghcnánaíochta" a dúirt se, "agus tharis sin bhí caint mar seo ar siúl anuireadh; blian a bhí i measc na blianta is fearr a bhí ag an Údarás go dtí seo."


Leathan banda i gCarna agus ag teacht go Cill Chiaráin

Seosamh ÓCuaig, Éamon Ó CuÍv le Adrian Erangey, Digiweb, "ar líneigCárna"
28/1/05: Chuir Éamon Ó Cuív, Aire Pobal, Tuaithe agus Gaeltachta tús le nasc saitilite idirlíon i gCarna inniú. Is cuid de thionscanaimh leathan banda CLÁR agus DigiWeb é seo. is ag an Ostán Chuan Charna atá an lár pointe agus is féidir aon úsáidí riomhaire taobh istich de 3km ón suíomh seo úsáid a bhaint as an chóras nua ar chostas íseal. Bhí an Coimhleoir Seosamh Ó Cuaigiláthair agus dúirt sé go bhfuil an Údarás chun ioch as chóras ADSL (córas talún ar línte telefóin) a chuir isteachigCill Chiaráin. "Lá stairiúil don bPáróiste ar fad!" adúirt an comhairleor.
Céard is Leathan Banda ann?
Preas ráiteas an Aire


Féile Choilín Sheain DharachJig a jig i Ros Muc!

29/1/05: Bhí Tigh Mhaidhcó plúdaithe go doras anocht don gComórtas Phoirt ag Féile Choilín Sheáin DharachiRosmuc. Bhí seampaín nua ann i mbliana í Patricia Ní Fhartharta as Ros a'Mhíl. Bhí breis is dosaen iomatheoirí páirteach ann ó cheann cheann na tire agus thar lear. Róisín Ní Mhainín, buaiteoir an chomortais le trí bliain anuas a bhronn an duais ar Mháire. Johnny "Melodeon" O'Connor a seinn an ceoil.


Bád tarrthála in Iorras Aithneach

28/1/05: Tár éis an tubaist mór ar chosta Mhuighinis ag deireadh na bliana seo caite, cuireadh coiste ar bun le déanaí agus anois tá comhlucht cláraithe agus súil acu go mbeidh "Bád Tarrthála Charna agus na nOileán" ar an bhfairrige taobh istigh de dhá mhí déag. Tá sé socraithe cheanna go mbeidh an bád lonnaithe sa Más agus píosa talúna faighte ó dhuine fláithiúil ann.

Forbairt an Spidéil faoi ionsaí!

31/1/05: Níl córas séarachas ceart ag an Spidéal a dúirt Seán Ó Coistealbha, Cathaoirleach Choiste Ceantair an Spidéil inniú. Muna bhful an Comhairle Chontae sásta an fadhb a leigheas go luat beidh muintir na háite ag duligcoinne na forbarta atá ag lorg cead pleanála faoi láthair.


Ciarán eile?

29/1/05: "Bhí mé ag iarraidh a fháil amach an é an Ciarán céanna a bhí anseo, in Árainn agus i gCluain Mhic Nóis agus bhí orm cuid mór den tír a thaisteal le taighde a dhéanamh" a dúirt Beartha Breathnach faoin a leabhrán nua "Aiste Chiaráin Naofa" a foilsíodh i rith na seachtaine. Má theastaíonnn freagra na ceiste uait ní mór duit an leabhar a léamh. Clódóirí Lurgan a fhoilsigh é agus tá sé le fail thart timpeamm Chonamara agus is siopai maith leabhair faoin dtír.

Smaointe Uí Éallaithe ar line!

27/1/05: Tá dhá pháipéar (ceanninGaeilge agus ceann eileimBéarla) le Donnchadh Ó hÉallaitheidtaobh chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht curtha suas ar an idir lion anois. Is féidir iad a léamh ar line nó na paipéirí iomlán a íoslódáil le cló ar do chlódóir féin.
Litreacha

A chairde,
iarraim mo phardún oraibh má tá mé do bhur mbodhrú leis an teachtaireacht seo, gabhaigí mo leithscéal, ach is mé stócah iodálach a ghránn Éire is an-éadóchas atá orm de bharr nach dtuigim rud de do theanga iontach. D'fhoghlaim mé mo chuid bheag Gaeilge ar Learning irish le Mícheál Ó Siadhail, atá bunaithe ar Ghaeilge Chois Fhairrge, ach ní féidir liom a thuiscint an bhfuaimníonn cainteoir canúna Gaeilge áirithe an Ghaeilge chaighdeánach
....An litir ina iomlán


Féach anseo!


"Iarthóir Phoball atá ionam" a deireann Trevor.

27/1/05: Mhínig Trevor Ó Clochartaigh inné go raibh sé ag rith mar iomathóir neamh spleach nó "iarthóir Phoball"idtoghchán an Údaraisimí Aibreán seo chugainn. Rith sé ar son Pháirtí an Lucht Oibre don Chomhairle Chontae anuraidh deireann sé nach ceart gur toghcháin páirtí pholatíochta a bheithirás don Údarás. Deireann sé afach go bhfuil a pháirtí ag tabhairt tachaíocht dá niarracht seo.

Thug Seosamh Ó Laoi as Leitir Mealláin le tuiscint inné go mbeidh sé ag lorg ainmnúcháin Fhine Gael do toghchán an Údarais ag coinbhinsinirith na seachtaine.


Aonad éigeandála príobháideach

27/1/05: Osclófar an chéad aonad éigeandála agus timpiste príobháideach sa tír as seo go ceann míosa. Dheimhnigh Clinic na Gaillimhe inné go bhfuil siad le seirbhís ceithre huaire is fiche faoi stiúir comhairleoirí leighis a bhunú. Ní fios go fóill cén táille a ghearrfaidh an tAonad Éigeandála

Moill eile le nasc aibhléise Chonamara?

28/1/05: Tagann an gé bhánéadanach aduaidh ón Groinnlainn gach bliain isteach ar phortaigh Chonamara agus tá daoine ann a cheapann go gcuireadh an nasc nua leicthrechas atá beartaithe ag an BSL chun cuir isteach ar an éin seo atáimbaol in áiteanna eile. Chuir an BSL isteach le aghaidh cead pleanála don line nua chumhachta 110 kv go Camus ó Gaillimhimí na Samhna seo caite.


Smaointe Uí Chuív an na hOileán!

27/1/05: Stráitéis Forbatha d'Fhéilte Oileánda - An Aire Ó Cuív.


Ceapacháin ar Bhórd na Leabhair Gaeilge

27/1/05: Tá Matt MacCarthaigh ó Fios FeasaigCiarraí ceapadh mar cathaoirleach ar Bórd na Leabhair Gaeilge. Siad na daoine ón dtaobh seo tire ná Pádraig Ó Neachtain, iriseoir leis an Farmer's Journal, Róisín Ní Mhianáin agus Nóirín Ní Breacadh a bhíodh le Cló iar-Chonnachta, agus Caitríona Ní Fhiannachta agus Tom Kenny as Kenny's BookshopinGaillimh.
Sí aidhm Bhord na Leabhar Gaeilge tacú le scríbhneoirí agus foilsitheoirí chun ábharinGaeilge a chur ar fáil a chuireann le suim an ghnáthphobail sa léitheoireacht Ghaeilge.

Rua Telecom