€25

Iml 01: Eag 32


Tearman
Smaoineamh don lá!

Cartlann


Nuacht
TG4


Nuacht na Gaeltachta

Bél a' Phobail


Clár RnaG Inniú

Imeachtaí
sa
Cheantair

Innéacs
Chonamara &
árann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire
eor@read-out.net

anghaeltacht.net/ce/


ÉireAn Aimsir


An Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh, Árainn, Cois Fharraige, Conamara, Duiche Sheoigheaach, Iorras Aithneach, Ceantair na nOileán
An Eagrán Deireannach
Oispidéil glán againn
Máirtín chun tosaigh N. Máirtín
11/11/2005: Titeann Lá Fhéile Mháirtín ar an t-aonú lá déag de mhí na Samhna, agus sin amárach. Ar ndoigh ní gá a rá go bhfuil muintir na hÉireann an-tógtha le Naomh Máirtín. Ait go leor níl dóthan áirde tugtha don lá áirithe seo i saol an lae inniu. Scéal eile ar fad a bhí ann sna laethanta atá thart.
Plé ar seo sa Connaught Telegraph
 • Pictiuir de Naomh Mháirtín le El Greco sa Dánlann Náisiúnta i Washington (SAM)

 • 10/9/2005: Tá Oispidéal na hOllscoile agus Oispidéal Pháirc Merlinne i measch na cúig oispidéal is glainne sa tír dár leis an tuairisc ar scrúdaithe ar oispidéil uilig na tire a foilsíodh i rith na seachtaine seo caite.
  Uisce an Cheathrú Rua
  10/9/2005: Tá Comisiún an Aontais Eorpaigh ag cur brú arís ar an Rialtas toisc nach bhfuil feabhas tagtha ar caighdeán uisce ar an gCeathrú Rua. Is baol go mbeaidh an Rialtas ós comhair Cúirt na hEorpa faoi go lua dár leis an Comhairleoir Seosamh Ó Cuaig a bhí tar éis teangabháil leis an mBruiséal le déanaí. Tógadh an Rialtas ós comhair na cúirte cheana faojin ábhar chéanna timpeall cúig bhliain ó shin.
  Bás nó beatha don Taibhdhearc - ?
  9/11/2005: Beidh fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil ocht mbliana taithí acu - agus beidh Bord na Taibhdheirce sásta bheith cruthaitheach tuisceanach agus iad ag áireamh ábharthacht na taithí seo i dtaca leis an bpost úr atá le líonadh ag Amharclann Náisiúnta na Gaeilge. Sin a bhí le rá ag Gearóid Denvir, Cathaoirleach an Bhoird, is é ag caint le Lá, inné, ag cur síos ar an gconspóid a d'eascair as an athstruchtúrú atá tionscanta sa Taibhdhearc agus a tháinig chun solais nuair a fógraíodh an folúntas do bhainisteoir stiúrtha, tá cúpla seachtain ó shin. ()
  Ach tá todhchaí na Taibhdheirce, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, i mbaol mar gheall ar an athstruchtúrú iomlán atá le déanamh ar fhoireann na hamharclainne, dar le cuid de lucht drámaíochta na Gaeilge. (Foinse)
  Taibhdhearc na Gaillimhe
  Tarraingt siar ó Ros a'Mhíl
  Ros a'Mhíl
  9/11/05: Tá fógartha go tobann ag Roinn na Mara go bhfuil siad ag tarraingt siar an iarratas pleanála d'fhorbairt nua don bád farantóireachta a bhí beartaithe do chalaphoirt Ros a'Mhíl. Is cosúil go bhfuil deireadh leis an obair dredgeáil a bhí ar siúl ann cheanna féin.
  Uasgrádú láithreán idirlín Gaillimh le Gaeilge
  9/11/2005: Tabharfaidh maoiniú breise ó Roinn na Gaeltachta (12000) deis do Ghaillimh le Gaeilge na leasaithe seo a dhéanamh ar a shuíomh idirlín:
 • Uasghrádú a dhéanamh ar feidhmiú an tsuímh féin
 • Dearadh úr a dhéanamh a mheallfadh tuilleadh de phobal gnó na Gaillimhe
 • Deiseanna a thapú ag éirí as leathnú an bhanda leathain
 • Leathanach nuachta a thaispeáint ar an leathanach baile a bheidh ag athrú go rialta.
  Suíomh Gaillimh le Gaeilge
 • Máistreacht Johhny Choil Maidhc agus Joe Steve á gcéiliúradh!
  Johhny Choil Maidhc agus Joe Steve Ó Neachtain
  7/11/2005: Bronnadh gradam "Máistreacht" ar Johnny Chóil Maidhc agus Joe Steve Ó Neachtain ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an Aoine seo caite.
  An scéal i bhFoinse
  Cúirt leadóige in Árann
  5/11/2005: Tá fógartha ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil deontas méadaithe de €15,144 ceadaithe aige do Choiste Forbartha Fearann an Choirce mar chúnamh dóibh cúirt léadóige a thógáil.
  Beo na Samhna
  na Samhna

  "Lá dea-chomharthaí don Iarthar"
  2/11/2005: Tar éis foilseacháin Iompar 21, plean infheistíochta iompair deich mbliain an Rialtais inniu, chas Éamon Ó Cuív, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar ionadaíthe ó fheachtas "West on Track" ag an stáisiúin bóthair iarainn i gClár Cloinne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo. Dúirt an tAire Ó Cuív go raibh freagracht speisialta aige don Iarthar agus go raibh saothar dian dícheallach déanta aige, mar aon lena chomhleacaithe, ag deimhniú go n-aithneofaí na riachtanais i ngach cuid den tír sa phlean iompair náisiúnta. Go speisialta, adúirt sé, bhí sé riachtanach go mbainfeadh na ceantair tuaithe a raibh daonra níos lú iontu, tairbhe thar meán as.
  Ráiteas iomlán na Roinne
  Suíomh West on Track (Béarla amháin)
  Mí-úsáid gnéis in Ard-dheoise Thuama 2/11/2005: Tá Colm O'Gorman ón eagraíocht One in Four tar éis a rá go gcaithfear na figiúirí atá eisithe ag Ard-dheoise Thuama faoi mhí-úsáid gnéis a cheistiú. Deir O'Gorman, a bhunaigh an eagraíocht le cuidiú le daoine a d'fhulaing mí-úsáid ghnéis go bhféadfadh an scannal sa deoise a bheith níos measa ná an méid a tharla i nDeoise Fearna. Déanadh líomhaintí in aghaidh fiche seacht sagart ar fad, le trí scór bliain anuas a deir Ard-dheoise Thuama.
  Suíomh One in Four (Béarla amháin)
  €70,000 breise do Páirc Imeartha Ros a'Mhíl
  "Tá sár-obair déanta ag an gCoiste"
  Éamon Ó Cuív
  Ball don gComhairle Oidhreachta
  31/10/2005: Tá Nioclás Ó Conchubhair as Leitir Móir, roghnaithe ag an Aire Comhshaoil mar ball ar an gComhairle Oidhreachta. Bhí sé ar an mbórd seo cheanna i 2001. Is iar chomhairleoir chontae agus iar sheanadóir é.
  1/11/2005: Tá fógraithe ag Éamon Ó Cuív T.D. Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil deontas breise de €70,000 ceadaithe aige mar chabhair do Choiste Páirce Imeartha Ros a' Mhíl chun na hoibreacha feabhsúcháin ar an bpáirc imeartha a chríochnú. Fágann sé seo go bhfuil deontas €210,941 ina iomláine ceadaithe ag an Roinn don togra seo.
  €750k do bhoithre Tuar Mhic Éadaigh
  1/11/2005:Tá deontas €750,000 ceadaithe ag Roinn na Gaeltachta don bóthar L1600 i dTuar Mhic Éadaigh chun an bhóthair a leathnú agus dromchla a chur ar, Línte agus pionsaí. Tá an airgead ceadaithe faoi Scéim na mBóithre Straitéiseacha Gaeltachta 2005/6.
  Jab uait?
  Sheol Aoibhinn Ní Shúilleabháin, Rós Thrá Lí 2005, an suíomh gréasáin an cheannródaí earcaíochta dátheangach in Éirinn, IrishJobs.ie, tionscnamh de chuid Irishjobs.ie agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.