Nuacht Chonamara
Má tá nuacht agatsa a bheadh oiriúnach - .i. sa, nó faoin, gceantair nó a bheadh tioncar aige ar an gceantair - chur chugainn ag eor@read-out.net é.
Níl na haicmhainí aistriú teangan againn dá bhrí sin níl mórán seans ráiteas i dteanga seachas Gaeilge a bheith foilsithe!
Iml 03:Eag 16

Tearman
Smaoineamh don lá!

Visit the Widget Gallery

éire
An Aimsir


Clár RnaG Inniú

Ait go leor is cuid de seirbhís Bhéarla RTé an leathanach seo!

Innéacs
Chonamara&
árann

Cartlann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
éire
eor@rád-out.net

anghaeltacht.net/ce/
An
Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh,árainn, Cois Fharraige,
Conamara, Duiche Sheoigháach, Iorras Aithnách, Cántair na nOileán
An Eagrán Deireannach

Faigh do nuacht ar líne le Gaelport.com

12/3/2009: Tá foireann Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge tar éis a bheith ag obair go díograiseach le cúpla mí anuas ar leagan nua de shuíomh Gaelport.com. Beidh an suíomh nua á sheoladh go hoifigiúil ar an 12 Márta in Áras na Comhdhála, i mBaile Átha Cliath 2
Beidh an leagan úr de shuíomh Gaelport.com idirghníomhach agus tarraingteach agus beidh béim ar leith leagtha ar an nuacht is úire a bheith ar an suíomh. Chuige seo, beidh Gaelport.com á uasdátú leis na scéalta is déanaí ó shaol na Gaeilge ar bhonn rialta i rith an lae.
Ar chlé: Gaelport-com ar líne!
Síle Ní Bhraonáin, TG4 le Dara Ó Cinnéidie, RTÉ Raidió na Gaeltachta ag seoladh Gaelport.com, príomhshuíomh eolais na Gaeilge.


Gearr liosta Bhisto foilsithe

12/3/2009: Tá an cnuasach nua filíochta Brionglóidí agus Aistir Eile, ó Chló Mhaigh Eo , ainmnithe ar Ghearrliosta na nGradam Bisto 2009. Cnuasach ildánach é seo ó pheann oilte Áine Ní Ghlinn atá maisithe go cliste ag Carol Betera, cnuasach a thaitneoidh le léitheoirí óga agus aosta araon! Tá leabair amáin eile in nGaeilge ar an liosta de 10 leabhar, An Phleist Mhór - Ré Ó Laighléis, Susan Edwards & Emily Colenso (Móinin)
An Ghearr Liosta ar shuíomh Leabhair Pháistí Éireann. (Béarla don chuid is mó!)

Rós Chlub Áras na nGael
12/3/2009: Rós na Bliana seo Barbara Nic Dhonnacha le Rós na bliana anuaraidh Aisling Bairéad.

Banda leathan ag cách roimh deireadh 2010
11/3/2009: Bhí cruinniú, a bhí eagraithe ag an Comhairleoir Seosamh Ó Cuaig, ar an gCeathrú Rua anocht in ar léiriodh pleannana an comhlucht "3" i leith chóras Banda Leathan a thabhairt chuig gach teach i gConamara agus Árainn - sna ceantreach dearg sa léarscáil ar chlé. Bhí ionadaithe ón gcomhlucht 3 ann leis an scéim a mhiniú agus ceisteann a fhreagairt.
3 an comhlucht a fuair an conradh ón Roinn Cumarsáide, an Banda Leathan a thabhairts isteach chuig chuile teachs sa stáit. Tá thart ar 223,000 tithe priobháideacha agus comhluchtaí agus gnóanna beagaa i gceist. Cosnaíonn an scéim iomlán timpeall €223m agus íocfaidh an Rialtas €49.8m agus an AE €30m. Tá an cuid eile den airgead ag teacht ón gcomhlucht féin. Beidh sé bunaithe ar seirbhís fón póca.
Léiríonn an léarscáil na ceantracha i gConamara atá le bheith clúdaithe roimh deireadh Mí Meán Fomhair 2010.
Scéim Náisiúnta Bhanda Leathan (NBS) ar suíomh "3" (Béarla) agus ar suíomh na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Achmhainní Nádúrtha (Béarla amháin!)

Seirbhísí cúram leanaí i nGaillimh i mbaol

10/3/2009: Ní bheidh aon rogha ach pleananna d'ionaid nua Cúram Leanaí i gCathair agus Contae na Gaillimhe a chur ar athló anois ceal maoinithe, dar le Trevor Ó Clochartaigh, Cathaoirleach Choiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe agus iarrthóir Shinn Féin sna toghchán áitiúla i gConamara. Tá gach cosúlacht ar an scéal go bhfuil €5.4m a beartaíodh anuraidh do thograí i nDeochuisce, Corr na Móna, ar an gCeathrú Rua, i mBaile Liam agus Baile Átha Gharrtha le tarraingt siar anois de bharr na géarchéime eacnamaíochta.
Suíomh Shinn Féin (Bearla is beagáinín den Gaeilge tríd!)

Plean gan foilsiú, Gaeltacht ag lagú!

8/3/2009: Tá sé curtha i leith an Rialtais go bhfuil 'gach mí agus gach lá moille ag lagú na Gaeltachta' tar éis d'Aire na Gaeltachta a admháil an tseachtain seo caite go bhféadfadh go mbeidh sé ina Shamhradh faoin am a bhfeicfear an Plean Straitéiseach 20 Bliain don Ghaeilge. (Foinse)

Infheistíocht shuntasach déanta ag Clódóirí Lurgan

6/3/2009: Tá an comhlacht clódóireachta Clódóirí Lurgan tar éis infheistíocht shuntasach a dhéanamh sa ghnó le hinsealbhú clódóir nua ard-theicneolaíochta Rapida 75 a chosain €680,000.
Ag ócáid i gClódóirí Lurgan inniu sheol Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Pádraig Ó hAoláin, an clódóir daite nua de dhéanamh KBA. Is iad Clódóirí Lurgan an chéad chomhlacht priontála in Éirinn agus sa Bhreatain leis an t-inneall seo a insealbhú.

Tugann an teicneolaíocht dúshlán ghramadach na Gaeilge

4/3/2009: Luaigh "Gramadach na Gaeilge" le lucht na teanga agus titfidh mórán acu i laige. Má tá ní ar bith ar domhan a chuireann mearbhall ar chainteoirí dúchais agus fhoghlaimeoirí, is é gradamach na Gaeilge é. Don chuid is mó, is ag brath ar leabhair atá lucht na Gaeilge le bun nó barr a dhéanamh as cúrsaí Gaeilge. Ach tá deireadh anois le hútamáil na leathanach - tá Diarmaid Mac Mathúna i ndiaidh bogearraí nua, Ceart: Gramadóir Gaeilge, a chur ar fáil, bogearraí a cheartaíonn botúin ghramadaí. (Pól Ó Muirí - Irish Times)

Mí na nGael i Meiriceá

4/3/2009: Tá Barack Obama i ndiaidh a fhógairt gurb é mí Mhárta 'mí na nGael Meiriceánach.' Mhol sé dhaoine ceiliúradh a dhéanamh ar an oidhreacht sin agus mhol a bhfuil déanta acu do Mheiriceá. (An Druma Mór)

Buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh fógraithe

4/3/2009: D'fhógair an tAire Éamon Ó Cuív TD Beár agus Bialann Lohans mar bhuaiteoirí iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag searmanas speisialta in Óstán an Ard Oileáin ar an Déardaoin 26 Feabhra 2009. Fógraíodh go raibh Cuntasóirí Ryan McGinty, Páirc Theicneolaíochta na Gaillimhe, An Pháirc Mhór mar bhuaiteoirí ar an gCatagóir le fiche fostaithe nó níos lua.
Bhronn sé dealbh álainn, deartha go speisialta don Ghradam ag Pádraic Reaney agus a léiríonn 14 Treabh na Gaillimhe, le treibh amháin bhreise chun buaiteoir an Ghradaim a chur in iúl - Treabh nua na Gaillimhe, ar Phatricia Lohan (ar chlé) ó 'Beár agus Bialann Lohans'. Bronnadh pacáiste gnó orthu freisin ón nGrúpa Nuachtán Galway Advertiser, Galway Bay F.M., Snap Printing, Aerfort na Gaillimhe agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe le luach €15,000.
Suíomh idirlíon Lohan's


Bille na gCarthanas achtaithe

3/3/2009: D'fhógair John Curran T.D., an tAire Stáit ag an Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, achtú Bhille na gCarthanas le déanaí. Ciallaíonn Acht na gCarthanas Udarás Rialaithe Carthanas nua agus a "Clár Carthanas" nach foláir d'aon charthanacht atá ag feidhmiú in Éirinn a bheith iontráilte ann, rud a chuirfear ar fáil don phobal. Beidh ar na Carthanais leabhair chearta cuntais a choinneáil, agus eolas a chur ar fáil don Udarás nua maidir lena ngníomhaíochtaí carthanachta, a chuirfear ar fáil freisin don phobal i gcoitinne.


IRL nó ÉIR?
Cad a bheidh ar do charrsa?GLAC LEIS!
CUIR CEIST!
Fadhb agat le seirbhís Ghaeilge a fháil ón earnáil phoiblí?
An Coimisinéir Teanga


Leabhair ó Choiscéim
Díreach foilsithe!

Cúigear Ros Dumhach
Troid Ros Dumhach