Hup Hup!

Iml 01: Eag 06Cartlann


Nuacht
TG4


Clár RnaG Inniú

Innéacs
Chonamara &
Árann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
Éire

culeisteoir@read-out.net
anghaeltacht.net/ce/


An Cúléisteoir!
Bhfuil tusa páirteach san athbhreithniú seo?

16/2/2005: Tá fáilte curtha ag Jimí Ó Lorcáin roimh an ath-bhreithú ar cumhacht agus fheidhmeanna an Údaráis.
Ochtar déag san iomaíocht
Rás don
Údarás san Iarthar!
Ná déan dearmad go bhfuil athbhreithniú cuimsitheach ar chumhachtaí agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta ar siúl faoi láthair agus go bhfuil fáilte roimh aighneachtaí ón bpobal roimh 5 i.n. Dé hAoine 25 Feabhra 2005.

  Seol aighneachtaí chuig:
  Helena O'Brien,
  An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,
  Na Forbacha,
  Co. na Gaillimhe hobrien@pobail.ie
Breis Eolas: Údarás na Gaeltachta An Roinn Gnóthaí Pobal, Tuaithe agus Gaeltachta
Seirbhís shláinte
Iniúcadh ar chóras WestDoc

16/2/2005: Glach Údarás Réigiúnach an Iarthar d'aon guth rún ón gChomhleoir Seosamh Ó Cuaig go gcuirfar cuireadh chuig cathaoirleach Brian Murphy an Údarás teacht chuig an chéad cruinniú eile chun cainte faoi an easpa muinín an phobail i gcóras WestDoc.
"Ni fheileann WestDoc don cheantair seo," a dúirt sé agus luaigh sé an ceithre chéad a rinne freastail ar cruinnithe i iarthar Chonamara a chuir an mhíshastacht sin i n-iúil.

Gaeilge líofa riachtannach!

15/2/05: Tá ceithre post ar an gCeathrú Rua le haghaidh seirbhís otharcharr 24 uaire agus is ceart Gaeilge líofa a bheith ag na iarrathóirí. Tá posit eile sa gClochán leis agus ós rud é go bhfuil siad ag freastal ar Ceantair Iorras Aithneach and ceantreach eile Gaeltachta is ceart go mbeeadh Gaeilge líofa ag ar a laghad duine amháin anseo. B'shin a dúirt Caoimhín Mac Aodh Bhuí ó Feidhmeannacht na Seirbhí Sláinte inniú (Limistéar an Iarthair)inniú ar an Raidío.
Tá ceistneoir a chur timpeal an chontae leis, ag fiafraí cé chomh leathan seirbhís Gaeilge atá á lorg ag muintir na háite.
Féach ar Scéim Teanga an Limistéir


Árdú le fáil ag mná tí €2.05

14/2/2005: Tá árdú le fail i mbliana ag mná tí a thugann lóistín do scoláirí na gColáistí Gaeilge sa Ghaeltacht ó €8 go €9 in aghaidh an lae a deireann an Aire Gaeltachta. Cuireann na Coláistí Gaeilge €1.05 le gach Euro a íochann an stáit. Mar sin beidh ardú €2.05 ina iomlán ag na mná tí.

Fothoifig le hoscailt ag CCC.

16/2/2005: Tá Comhair Creidmheasa Cholmcille le fothoifig a oscailt ar an gCeathrú Rua ar an 7ú lá Aibreán. Beidh an oifig suite trasna an mbóthar ó Tigh Mhicí agus beidh sé ar oscailt ar an nDaordaoin agus ar an Aoine i ngach seachtain. Beidh an seirbhís taisteal i dTír an Fhia á leanúint mar is gnath.


Áisitheoir ceaptha don Iarthar

15/2/2005: Tá Caitríona Ní Chuileann ceaptha mar Áisitheoir Leathanbhanda ag an gcoiste do Iarthar, (Ros Comáin, Muigheó agus Gaillimh) den Comhthionól Réigiún na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthar (BMW)


Leathanbhanda i nGaillimh

14/2/2005: Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe i mbun suirbhé ar-líne chun leibhéal agus nádúr na spéise i seirbhísí Leathanbhanda den scoth a fháil sa gContae a ríomh (seachas ceantar feidhme Chomhairle Cathrach na Gaillimhe). Is féidir leat do spéis i Seirbhísí Leathanbhanda Baile/Teaghlaigh agus Tráchtála/Gnó a fháil a chlárú ar shuíomh idirlín Chomhairle Chontae na Gaillimhe


Seisear ag Fianna Fáil
An gcoimeadfaidh siad a gceithre suíocháin?

12/2/04: Bhí coinbhinsiún ag Fianna Fáil ar an Aoine ar an gCeathrú Rua. Roghnaíodar seisear le dull ar aghaidh i dtoghchán Údarás na Gaeltachta. Deireann siad go bhfuil siad níos mó na dóchasach gur féidir leo na ceithre síocháin atá acu a choimead.
Leathan Bhanda de dhith!
Is duine i gConamara atá ag iarraidh maireachtáil tré úsáid a bhaint as an idirlíon mé. Ó mo thaithí pearsanta féin níl an nasc teilifóin sach maith dom agus tá mé ag ceapadh go bhfuil sé mar an gcéanna ag an-chuid daoine.
Siad na hiarathóirí nua ná:
Comhleoir Connie Ní Fhathartha, (Cladhneach)
Comhleoir Sean Ó Tuairisg (Indreabháin
Padraic Ó Biadha (Na hOileáin)
Tá an triúr seo ar an sean-bhórd.
Sinead Ní Neachtain (Iníon Sheáin Uí Neachtain, Feisire Eorpach atá ar an sean-bhórd)
Cllr: Seamus Walsh (Uachtar Árd)
Val Hanley, (Cnoc na Cathrach)


Tiománaí cúsaithe tar éis timpiste

12/2/2005: Gabhadh tiománaí lorraí tar éis timpiste ina maraíodh fear agus a bhean 5km soir ó Úarán Mór ar an bpríomh bóthar idir Gaillimh agus Baile Átha Cliath. Shay English agus a bhean Teresa as Knocknacarra i nGaillimh an beirt a maraíodh sa tionóisc.


Éileamh Phobal Bhearna

11/2/2005: Ag a cruinniú de Phobal Bhearna ar an gCéadaoin tógadh coiste 13 ón gceantair chun an ceantair a chosaint. Séard atá ó Phoball Bhearna
A ionrachas á gcosaint ag Feisire

11/2/2005: D'fhreagair an Feisire Seán Ó Neachtain, BPE an méid a dúirt Trevor Ó Clochartaigh le déanaí faoin a fhreagaracht in athrú i gcúrsaí pleanála a cinneadh ag cruinniú ar an gClochán i 2002 (Iml1Eag05). Ráiteas "mí chruinn agus mailíseach" a bhí ann, dár leis, a bhí i measc na hionsaithe is measa in a shaol pholitiúla. Ní raibh aon bhaint leis an cinneadh sin le cúrsaí i mBearna, a dúirt sé.
Níos déanaí d'éisigh Phobal Bhearna ráiteas ag séanadh an méid a bhí á rá ag Ó Neachtain agus gurb eiseann a bhí ag brú an tathrú ar an limistéar ar imeal na farraige ó 92 méadair go 30 méadair.

Tráthnóna Feabhra i gConamara
Radharc álainn de Sleibhte Mhám Toirc ó Leitir Móir tráthnóna le déanaí ag dul faoin na ghréine. Tá cuid de hInis Treabhair le feiscint leis


An Pápa sa bhaile arís

10/2/2005: Ta an Pápa tar éis oispidéil Gemelli a fhágáil go poiblí agus is cosúil go núsáidaigh sé an charaghas le teacht chuige féin ina iomlán.


Foras na Gaeilge cáinte -

10/2/2005: Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge Nollaig Ó Gadhra gur drochlá a bhí sa lá inné ós rud é go bhfuil Príomhoifigeach Chonradh na Gaeilge ag éirí as a post de bharr neamhéifeacht agus easpa tacaíochta Fhoras na Gaeilge. Dúirt Aoife Ní Scolaí go raibh machnamh fada déanta aici faoin gcinneadh seo agus gur ghoill sé uirthi éirí as a post ach gur mhothaigh sí nach raibh an dara rogha aici. Dúirt sí nach raibh sí sásta fanacht in eagraíocht nach raibh airgead ar bith acu le rud ar bith a chur i gcrích seachas a bheith ann, go díreach.

 • Forbairt inmharthanach, ni an fhiorbairt árdstórach árd-dlús atá molta;
 • Moratoria ar fhorbairtí agus malartú an chinnidh a rinneadh maidir leis an líne tógala árdtaoide;
 • Go gcuirfí tús le fiosruchán faoi chinntí pleanála i gceantar Bhearna.
Chun tabhairt faoin obair seo, taid ag iarraidh grupa laidir a chur ar bun chun dul i ngleic leis na forbróiri. Chuige seo, ta i gceist comhlacht teoranta a dheanamh de Phobal Bhearna chun dul i ngleic le forbróiri agus leis an údarás aitiuil.
Scéim Phobail Gaeilge 2005-2007

11/2/2005: Ag ócáid i mBaile Átha Cliath ag deireadh na míosa seo caite d'fhógair an áisínteacht Gaeilge Thuaidh-Theas, Foras na Gaeilge, sonraí "Scéim Phobail Gaeilge 2005 - 2007" scéim nua leis an nGaeilge a chur chun cinn i measc an phobail ar fiú €3 mhilliún í thar trí bliana. Chomh maith leis sin d'fhógair Foras na Gaeilge eolas faoi 20 tionscadal pobal ar éirigh leo maoiniú a fháil faoin scéim nua seo, 10 gcinn lonnaithe sa tuaisceart agus 10 gcinn ó dheas. Eolas breise


Trúir iarrathóirí as Árainn do Choiste na nOileán
An gá toghcháin?

10/2/2005: Inniú an lá deireannach le hainmneacha a chlárú don toghcháin do bhaill ar Choiste na nOileán den Chomhairle Chontae. Tá trúir anois ann, Séamus Ó Flathairtigh a bhí ar an gcoiste cheanna, Mattie Seoigh, iarrthóir i dtoghcháin don Údarás agus Gerry Crawford, Oifig an Phoist in Árainn. Tá trí áiteanna le líonadh agus níl cintacht ann an mbeidh gá le toghchán ann. Má tá toghchán le bheith ann beidh sé ar siúl ar an 19ú Márta.


Rabhadh ón nGárda

10/2/2005: Goideadh treallamh ríomhaireachta agus rudaí eile as teach i gCois Fharraige inné. Thug an Garda Síochána rabhadh do dhaoine bheit ar a aire agsu súil a choimeád ar carranaí stoinséara sa cheantair.

Seachtain na Gaeilge i nGaillimh

Seachtain na Gaeilge 2005

15/2/2005: Tá Clár na Gaillimhe fógraithe ag Choiste Seachtain na nGaeilge 2005. Beidh sé ar siúl 5 - 17 Márta 2005. Baineann an nasc seo leis an gcontae ar fad mar aon leis an gcathair. Cuirfear leis an liosta seo do réir mar atá ócáidí nua fógraithe.


Beirt Daonláthaigh sa rás

14/2/2005: Roghnaíodh beirt as an bPairtí Daonlathach ag coinbhinsín an phairtí sin aréir. 'Siad Jimí Ó Lorcáin as Ros a Mhíl agus Seán Creaven as Mionlach iad. Beidh an toghchán ann ar an 2ú lá Aibreáin 2005.


Damhsóir Chois Fharraige i Riverdance

14/2/2005: Tá cailín as Indreabháin, Caitlríona Ní Chadhain ag dul isteach so complacht cáiliúl Riverdance le páirt a ghlacadh sa rinnce cáiliúil sin ag tosú in Albain ag tús na seachtaine.


Tuilleadh cainte?

12/2/2005: Tá an tAire GPT&G, Éamon Ó Cuív tar éis moladh a dhéanamh go dtabharfaí le chéile cruinniú idir pholaiteoirí Ghaillimh Thiar agus Údarás na mBóithre Náisiúnta le plé a dhéanamh ar cheist an bhóthair nua as Chonamara go Gallimh.
Dúirt Seosamh Ó Cuaig, Cathaoirleach Coiste Iompair an Chomhairle Chontae níos déanaí go bhfuil oifigeach an Chontae imithe chuig an Roinn Iompair le cabhair fháil ina chuid scrúdaithe fhéidireachta don mbóthar seo.


Míshástacht ar na hEagrais Deonacha Gaeilge

12/2/2005: Ag cruinniú ar an gCéadaoin 9ú lá Feabhra; Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, an lárchomhairle ar eagraíochtaí deonacha Gaeilge, pléadh ábhair thromchúiseacha atá curtha i leith Fhoras na Gaeilge. Léiríodh an-mhíshástacht faoin a chur chuige "míshásúil agus míphroifisiúnta". Léiríodh míshástacht na n-Eagras Gaeilge trína pointí seo a leanas: éileamh an Fhorais ar thrédhearcacht nuair nach bhfuil tuairisc, plean, nó cuntais foilsithe acu féin ó bunaíodh an Foras i 1998 . nach bhfuil sé inghlactha córais nua a bhunú maidir le hiarratais/íocaíochtaí ar bhunmhaoiniú na n-eagras deonacha gan aon inchur i bhfoirm páirtíochta nó fiú plé leis na heagrais dheonacha roimh ré. gur léir go bhfuil neamhspleáchas agus cearta féinriaradh na n-eagras deonacha á mbaint díobh de réir a chéile. nach bhfuil sé inghlactha go mothódh aon fhostaí d'aon eagras, gan trácht ar phríomhfheidhmeannach, gur gá éirí as a bpostanna mar gheall ar mhíshástacht leanúnach le cur chuige Fhoras na Gaeilge nach léir cén critéir a bhí in úsáid i roghnú na scéimeanna pobail. Bunaithe ar an méid sin thuas tá cruinniú práinneach iarrtha ar an Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D.
Nuacht Gaelport Eagrán 58 11ú lá Feabhra 2005

Cl. le CC na G don Leathanbhanda