Atá anois?
An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon ÓCuív T.D., a threoraigh an Bille tríd an Oireachtas.

Shínigh Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Ghiolla Íosa, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003.

Ceapadh Seán Ó Cuireáin mar Choimisinéir Teanga ar an 24 Feabhra 2004 agus ó mar dhualgas ar a oifig monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na reachtaíochta nua, a chinntiú go gcomhlíonfadh comhlachtaí poiblí forálacha an Achta agus gearáin a fhiosrú.

Ceart Teanga na Gaeltachta

Síomh neamh-oifigúil


An Acht Teanga
ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 (14/7/03)

Foinnse 22 Meitheamh 2003

Amach anseo!


Teagmháil

Is féidir gearáin a dhéanamh nó tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis An Coimisinéir Teanga tríd an bpost, ar faics, le ríomhphost nó ar an teileafón ar chostas Glao Áitiúil :

1890-504-006

An Coimisinéir Teanga
An Spidéal
Co. na Gaillimhe
Fón: (091) 504006
Facs: (091) 504036
eolas@coimisineir.ie


Nascanna eile

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Stádas Dlíthiúil Logainmneacha na hÉireann
Údará na Gaeltachta


Baile