Llch Baile! An G-Fórsa


MOLTAÍ AN BORD SNIP NUA I DTACA LEIS AN GHAEILGE & AN GHAELTACHT
"....schemes aimed at Gaeltacht areas are not justifiable." (An Tuairisc Iml1: lc 41)
Na Cruinnithe

Cruinniú Stocaireachta i mBaile Átha Cliath (2/12/2009)
Cruinniú 12 Samhain 2009
Cruinniú CONCOS An Ceathrú Rua 13/8/2009
"Seo an tús" (An Druma Mór 4/9/2009)
Mná Tí protest over cuts that could have catastrophic impact on summer colleges (Connaught Tribune 4/9/2009)

(Postaer pdf)

Cruinniú Guth na Gaeltachta Aoine 15 Eanáir

    Léiríodh míshástacht laidir ag an chruinniú nach bhfuair Guth na Gaeltachta nó aon eagraíocht Gaeltachta eile cuireadh go dtí cruinniú an Comhchoiste Dála ar an Cheadaoin seo chugainn an 20 Eanair. Mar sin, glacadh an cinneadh iarraidh ar an Comhchoiste cruinniú eile a eagrú le deis a thabhairt do eagraíochtaí Gaeltachta a gcuid tuairimí a thabhairt faoin chaipéis tábhachtach seo.


Dearcadh iGaeilge i leith an bhfeachtais (17/9/2009)
Tacaíocht do Léirsiú na mBan Tí (CnaG 25/8/2009).
Aitheasc an Dr Phroinsias Uí Drisceoil ag Daonscoil na Mumhan (16/8/2009)
Neamhaird déanta ag an mBord Snip ar mholtaí na Roinne Oideachais (30/9/2009)

Stocaireacht Frith-Snip Chonradh na Gaeilge (22/9/2009) agus "Freagra CnaG ar Thuairisc Mhic Charthaigh."

Gaeltacht gan Roinn, Pobal gan Aitheantas (Dearcadh Phléaracha Chonamara) Is féidir le pobal Facebook a rogah rud a rá faoi seo ar a leathanach (Ní mór bheith cláraithe le facebook) (17/9/2009)Cruinniú na Ceathrún Rua (5/8/2009)
G-SPóIREACHT
Tuairisc agus Athchoimre gearr ar an bplé

Report on this meeting in English!

Tuairisc ar cruinniú na mban tí i dTír Chonail
(4/8/2009)

Straitéis an Rialtais i leith na Gaeilge 2010/30

MOLTAÍ AN BORD SNIP NUA I DTACA LEIS AN GHAEILGE & AN GHAELTACHT

Tuarascáil an Ghrúpa Speisialta ar Uimhreacha na Seirbhíse Poiblí agus Cláir Chaiteachais - "An Bord Snip Nua"


Imleabhair 1
Imleabhair 2
i bhfoirm pdf
Níl leagan Gaeilge den tuairisc seo le fáil!
Preas Ráiteas ón Roinn Airgeadais i dtaobh na tuairisce (16/7/2009)
G-spota
G-Spóireacht ar facebook

Tubaist chomh-nascadh bunscoileanna sa Ghaeltacht!

ACHAINÍ
Caomhnú Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
Leirigh do thacaíocht do Mhná Tigh na Gaeltachta!

Cad a cheapann tusa?
Is féidir do chuid thuairimí féin a roinnt ar an mblag gaeltacht21.blogspot.com Roinn ar Roinn

Deireadh le COGG

'An G-Fórsa', f/ch Trevor Ó Clochartaigh, An Caorán Beag, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe. (087)2476624.