Mairtí Ó Cadhain

agus Muintir na Gaeltachta
agus Cearta Sibhialta na Gaeltachta

"Sa tríú Dáil nuair a bheidh ceist an-chorraithe á phlé (sic) ag na teachtairí, is beag alt ann nach gcuirfear ina naghaidh. Ach bíonn gach duine dearfa gurb é an t-alt a bhaineann leis an teanga Ghaeilge an t-aon alt amháin nach gcuirfear ina aghaidh ... Agus tá daoine ar an tríú dáil seo, agus ní hé amháinn gur cuma leo an teanga ach is fuath leo í ina chroí istigh - cén fath mar sin, nach gcuireann said in aghaidh an ailt seo atá i gceist agam? An é an chaoi gur dóigh leo go mbeadh sé fánach acu? Ní hea ar chor ar bith, ach go bhfuil fhios acu go rímhaith nach bhfuil san alt ach ornáideachas. Tá a fhios ag cáirde na teanga é chomh maith le naimhde na teanga, agus fagann an dá dhream mar sin é mar scéal"

"An Dáil Nua agus an Teanga" - Pádraic Ó Conaire - Iúl 1922

"Leagann an Stát nua-aimseartha iliomad dualgas trom ar shaoránaigh i dtaca le gnéithe éagsúla den tsaol ó ghéilliúlacht i gcúrsaí cánach go dlí pleanála. Dualgais thuirsiúla a ghlacann am agus atá costasach a chomhlíonadh cuid mhór den na dualgais seo ach is cuí é a bheith riachtanach iad a chomhlíonadh. Mar an gcéanna caithfidh an Stát féin a dhualgais a chomhlíonadh , go háirithe iad siúd atá cumhdaithe sa Bhunreacht agus ní féidir é a chloisteáil ag gearán ach chomh beag leis an saoránach aonair gur dualgais thuirsiúla, throma iad sin. Go háirithe, ní féidir an Stát a chloisteáil ag gearán gur de bharr nár chomhlíon sé a dhualgais le scór bliain anuas is breis atá deacracht níos mó aige na dualgais sin a chomhlíonadh anois."

Hardiman, Brmh. - Athbhreithniú Breithiúna (Tag: 100/98JR, An Chúirt Uachtarach 2001).

Atá anois?

Ceart Teanga na Gaeltachta

Síomh neamh-oifigúil


Donncha Ó hÉallaithe agus an Stratéis (Beo Nollag 2010)

Dréacht Straitéis (Samhain 2009)


Tá aon rud nua ar an ábhar seo le chuir ar an blag "Gaeltacht 21" (Geimhreadh 2009)

Tuarascáil an Ghrúpa Speisialta ar Uimhreacha na Seirbhíse Poiblí agus Cláir Chaiteachais.
Ráiteas ón Roinn Airgeadais (16/7/2009) (Níor éirigh linn nasc chuig leagan Gaeilge na tuairisce a fháil.)
Roinn Gnóthaí Pobal Tuaithe agus Gaeltachta (Blag: An Droma Mór)
Deireadh leis an nGaeltacht (16/7/2009)
Ná cuirtear amú an géarchéim seo! (18/7/2009)(Blag: iGaeilge)
Deireadh leis an nGaeltacht? (Blag: An Codú)
Tairne gach fadhb! (Blag: Smaointe Fánacha Aonghusa)
An Bord Snip agus an Ghaeilge (Blag: Garraí Johnny Mhorgan)
Easpa tuisceana ar obair COGG léirithe ag an mBord Snip Nua (17/7/2009)
An Snip míchéillí (Ciarán Dunbar An Druma Mór 18/7/2009)
Caiteachas agus Cearta (Beo Lúnasa 09)
Séasúr na seafóide agus séasúr na G-spóireachta (Blag iGaeilge 5/8/2009)
Fáiltíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge roimh fhoilsiú thuarascáil an Bord Snip Nua (16/7/2009)
Ní Cumas don Roinn Oideachais Cúram a Dhéanamh den Ghaeilge (Conradh na Gaeilge 17/7/2009)
Teachtaireacht ó Uachtarán Chonradh na Gaeilge (17/7/2009)

Athrú focail is cúis le hachomharc (6/7/2008) Gaeltacht na Gaillimhe
Laghdú Mór tuartha do Ghaeltacht na Gaillimhe (21/3/2008)
An Oíche a Socraíodh Plean Áitiúil na Gaeltachta (2/3/2008)
Cruinniú Cohmairleoirí Chonamara (26/11/2007)
Pleanáil i nGaeltacht na Gaillimhe! (14/9/2006)
Airdeall - cé h-iad? (Feabhra 2005)
Athshamhlú na Gaeltachta
Lá 14/8/2006
Anailís ar aighneachtaí ón bpobal maidir le haithbhreithniú ar chumhachtaí agua feidhmeanna Údarás na Gaeltachta (13/7/2006)

Pleanáil do Thodhchaí na Gaeltachta
(Conradh na Gaeilge)

40% de na ghearáin ón Ghaeltacht! (Tuarisc an Choimisinéara don Bhl 2007 - 8/4/2008)

Daonra na Gaeltachta faoi Bhun a Leath
Ainailís Nua 23 Márta 2008
An Ghaeilge - Bás nó Beatha
Teitheadh na nóg - gortú na teaanga


Thuas: Na hAirí atá chun an staidéar a phlé agus moltaí a mholadh!
An Staidéar Teangeolaíoch

"Sheol an tAire Éamonn Ó Cuív T.D. inniu an leagan leictreonach den Staidéar Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Rinne a Roinn coimisiniú ar an staidéar seo i 2004."
Oráid an Aire (31/10/2007)

Díospóireacht sa Dáil (8/11/2007)

Díospóireacht ar Cláraach Dáltaí Meascán Béarla & Gaeilge (21/2/2008)
Cath na Gaeltachta (31/1/2008)
Gaeltacht Report Is A "May Day" Call Dinny McGinley TD Fine Gael - Tá an ráiteas seo i mBéarla amháin! (8/9/2007)
Gnó sa Ghaeltacht
Moltaí na Tuarascála Colm Ó Broin Lá Nua (8/11/2007)
Tobar le trá i gceann scór bliain Irish Times (7/11/2007)
Tacaíocht ó FG do mholtaí na Tuarascála Teangeolaíochta Lá nua (6/11/2007)
Béarlóirí is cúis le meath na Gaeltachta Lá Nua (5/11/2007)
Tá an tSeanadóir Jerry Buttimer ag iarraidh ar an tAire na moltaí a chur I bhfeidhm gan moill mar chuis phráinn Fine Gael (2/11/2007)
Príomh Leathanach Lá Nua (2/11/2007)
Eagarfhocal Lá Nua (2/11/07)
An scéal sn Irish Indo (1/11/07)
An scéal i Lá Nua (1/11/07)

Daonáireamh 2006
Scéim Labhairt na Gaeilge

(Ráiteas ó Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge 20/11/2007)

An ghloine leathlán - go fóill!

(Lá Nua 21/11/2007)

Anailís ar
SLG 2006/07

(Foinse 25/11/2007)


Anailís ar Thorthaí Dhaonáirimh 2006 maidir le Labhairt na Gaeilge sa Ghaeltacht

(Donnchadh Ó hÉalaithe - Foinse 11 Samhain 2007)

Anailís ar Thorthaí Dhaonáirimh 2006 maidir le Labhairt na Gaeilge.

(Donnchadh Ó hÉalaithe - Foinse 4 Samhain 2007)


Ardú Suntasach Tagaithe ar Dhaonra na Gaeltachta

Donnchadh Ó hÉalaithe - Foilsíodh é seo i bhFoinse 6/8/2006


Sabháltacht lucht na Gaeilge ar bhóithre na hÉireann!
Moltaí do Fhoirmliú agus cur i bhfeidhm Coinníollacha Pleanála Teangeolaíocha Ghaeltachta (Conradh na Gaeilge Iúl 2007)
Plean forbartha na Gaeltachta an Chomhaontais Ghlais
11/4/2007 (Béarla!)
Cás 05B219316 Na hArda Beaga, Ghort a'Choirce, Contae Dhún na nGall
23/3/2007 (MS Word)
 • Tuairisc an Chigire (Béarla)
 • ACHOMHARC
 • Rialiú ón Bhórd Pleanála (Béarla)

 • Gaeltacht á lot: an cuma linn?

  Lá Nua 14/2/2007

  Cén Meas atá ag Comhairlí Chontae na Gaeltachta ar theanga na Gaeltachta? (24/10/06 agus 23/3/2007)

  Cé a bhéiceas STOP le heaspa pleanála tithíochta? (Dónall Mac Giolla Chóill Ceist Mhór an Lae 1/8/2006)

  Tacaíocht do thithe aonaracha do phobal na Gaeltachta ón eagras Airdeall (Foinse 30/7/2006)

  Deontas le haghaidh Pleanáil Teanga i nGaeltacht na nDéise (18/7/2006)

  Ordú An Bhoird Phleanála i dtaobh scéim tithíochta sa Rinn, Co Port Lairge - "...in order to protect the language and cultural heritage of this Gaeltacht area."
  Tá an tórdú seo scríofa i mBéarla

  "Tá Plean Forbartha Dhún na nGall ag Cliseadh ar an nGaeilge"

  Tá an t-alt seo bunaithe ar léacht faoi teideal "Ni Pleanáil Teanga go Pleanáil Tithíochta", a thug Donncha Ó hÉallaithe, léachtóir sa GMIT, ag Éigse Uladh, a tionóladh an deire seachtaine seo caite, i dTeach Jack ar an Ghlaisigh.

  Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge' 2004/5
  Uladh
  Connachta
  Laighean
  Mumha
  Seo a leanas líon na n-iarratas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge atá fós le scrúdú roinnte de réir Contae:-
  Co. Dhún na nGall : 36; Co. Mhaigh Eo: 24; Co. na Gaillimhe: 32; Co. na Mí: 19
  Oifig Eolais, An Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta


  Gorbachev na Gaeltachta

  Ar na mallaibh labhair Pádraig Ó hAoláin lena chomh Thiobrad Árannach, Donncha Ó hÉallaithe. San agallamh tráchtann an Príomhfheidhmeannach nua ar Údarás na Gaeltacht, ar na hathruithe atá ar bun san eagraíocht forbartha agus admaíonn sé nach rabhthas sách cúramach san am a c aitheadh ó thaobh na Gaeilge de agus fostaíocht á chruthú sa Ghaeltacht. Leagann sé amach an cur chuige a bhéas aige féin i mbun na heagraíochta agus an dóchas atá aige gur féidir an taoille a chasadh aríst. ...

  Agallamh i bPléarácha 2005

  Agallamh le Pádraig Ó hAoláin i mBeo Iúil 2006

  Thar am do phobal na Gaeilge ionsaí na meáin Bhéarla a fhreagairt - Ó Cuív

  Ag labhairt dó in nDún Garbhán ag oscailt oifigiúil 'Tionól an tSamhraidh' ar an 7ú lá Iúil 2005, dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív T.D., gur chuir fimínteacht na meáin Bhéarla faoin Ghaeilge iontas air.

  Ráiteas ó Roinn Poball Tuaithe agus Gaeltachta


  Moladh don Údarás

  "Níos minicí ná a mhalairt, is ag gearán a bhímse faoi Údarás na Gaeltachta. Ni ag gearán atáim an uair seo ach ag tréaslú Ieo agus ag fáiltiú go croíúil roimh an athrú suntasach i bpolasaí an Údaráis, a fógraiodh ar an Máirt seo caite...."

  Donncha Ó hÉallaithe i bhFoinse 8/5/2005....Tuilleadh...


  Aighneacht maidir le feidhmeanna agus structúr Údarás na Gaeltachta

  Curtha os comhair An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar an 25 Feabhra 2005 ag: Donncha Ó hÉallaithe GMIT, Gaillimh.


  An tAcht Pleanála 2000 agus an Ghaeltacht.
  An bhfuil sé á fheidhmiú?

  Nuacht

  Tá sé ar intinn againn páipéirí faoi nithe éagsúla a bhaineann le teanga na Gaeltachta a fhoilsiú amach anseo!

 • An Bórd Pleanála agus Tithe Glinsce (28/1/2009)

 • Eagras O'Leary! Pól Ó Muirí 27/2/2008)

 • Tuirseach den fhís nár fíoraíodh (Pól Ó Muirí 27/2/2008)

 • 250,000 cainteoir laethúil Gaeilge an sprioch! (Éamon Ó Cuív 22.2.2008)
  An scéal seo i Lá Nua

 • Gan tásc ná tuairisc ar theorainn na Gaeltachta (Trevor Ó Clochartaigh - Lá Nua 29/3/2007).

 • Dearcadh Reg Hindley ar staid na Gaeilge (26/10/2006)

 • Logainmneacha Gaeltachta báite faoi thuile Bhéarla Oifig na nOibreacha Poiblí (18/10/2006)

 • Freagra tugtha ar cheisteanna Chonnie faoi Airdeail! (29/9/2006)

 • Gortghlanadh Gaeltachta (22/8/2006)

 • Cad is 'Gaeltacht' ann ag tús an 21ú aois? (8/8/2006)

 • 'Búrcach buartha faoi dheontais i gConamara (6/8/2006)

 • Cosc ar thithe saoire i nDún na nGall le plé sa chomhairle inniu (6/2/2006)

 • Pobal Gaeltachta Ros Goill faoi bhrú ag drochphleanáil tithíochta (23/10/2005)

  Cairt na gCeart

  (Lá -25/8/04)


  Nascanna

  Leathanaigh i mBéarla
  Pages in English

  Gearrthóga Laethúla
  as Gaelport.com
  Catagóir: Pleanáil & Polasaí
  Catagóir: An Ghaeltacht


  Cartlann

 • Airdeall - grúpa faireacháin faoi scáth na Comhdhála

  (11 Feabhra 2005)

 • "Praiseach phleanála": Rabhadh Uí Éallaithe d'Aire na Gaeltachta

  (Lá - 9 Sam 2004)

 • Planáil sa Ghaeltacht faoi chaibidil ag an Oireachtas

  (Lá - 1/11/04)

 • Bearna i mbaol

  (Lá -25/8/04)

 • Acht Pleanála 2000 sa Ghaeltacht - Ach an féidir é a chur i bhfeidhm?

  Donncha Ó hÉallaithe (Tostal na Gaeilge - 28/2/2004)

 • Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta - Trumpa gan Teanga

  (Focal Factory - as Pléarácha 2002)

 • Daonáireamh 2002 - Imleabhar 11 - An Ghaeilge

 • Uair na cinniúna don Ghaeltacht

  Cuisle 5

  An Bille & an Act Teanga


  Amach anseo!